Агрометеорология: Риск от щети по продукцията заради неустойчиво време

Прогноза за периода 23-29 юни 2023 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Отново се прогнозира повишена вероятност за локални, интензивни, валежи и градушки и риск от допълнителни щети по земеделските култури – полягане на посевите и разпиляване на узрялата зърнена реколта. Поройните дъждове през второто десетдневие на юни, надвишили на много места в Западна България месечните норми, компрометираха черешовата реколта в част от западните райони на страната, преовлажниха и наводниха площи с пролетни и зеленчукови култури.

Прогнозираните валежи през последната седмица от юни ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести – мани по лозата и зеленчуковите култури, късно кафяво гниене по плодовете на по-късните сортове череши, сиво гниене по ягодите , струпясване по семковите  овощни видове и др..

През периода при пшеницата във високите полета ще протича  преход от млечна към восъчна зрелост, а в полските райони ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. До края на юни вегетацията на пролетните култури ще се осъществява с ускорени темпове, при температури около и малко над климатичните норми. При слънчогледа ще се наблюдава образуване на съцветие и фаза цъфтеж, предимно при посевите в южните райони. При царевицата ще протича листообразуване, а при ранните хибриди – и фаза изметляване. Царевичните посеви до края на юни  е желателно да се обследват за наличие на един от най-опасните вредители – царевичeн стъблопробивач и при плътност над ПИВ (10броя яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо своевременно третиране (срещу младите ларви преди вгризването им в стъблата).

Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания срещу болестите и вредителите ще се създават през последните дни от периода.

Leave a Comment