Започнаха плащанията за хуманно отношение към животни

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе близо 7, 7 млн. лв. (7 661 064 лв.) на 553  земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Общо 935 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката за 2022 г. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

Ставките, по които се отпуска помощта, са индексирани в съответствие със Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Техният размер е разписан в изменението на Наредба № 4 от 2017, обнародвана в „Държавен вестник“ – бр. 51 от 13 юни 2023г.

Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“  е:

    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито – 40,29 евро за животинска единица;

    • за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито – 67,14 евро за животинска единица;

    • за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито –  35,99 евро за животинска единица;

Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“ е:

     • за осигуряване на свободна подова площ на закрито – 75,98 евро за животинска единица;

     • за свободно отглеждане на открито – 31,22 евро за животинска единица.

Обработката на подадените заявления се извършва децентрализирано. Стопаните могат да получат допълнителна информация в областните дирекц

Leave a Comment