Проф. Тоньо Тонев: Прецизното управление на дронове при прилагане на растителна защита е висш пилотаж

За да е успешно и безопасно третирането с дрон, той трябва да се управлява така, че умело да копира терена на възможно най-ниска височина. Ако пилотът не е добре обучен, могат да се нанесат щети на съседни посеви

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, който легитимира използването на дрон за извършване на растителна защита и торене, предизвика дебат в парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите миналата седмица. В предварително входирани становища Аграрният университет и Селскостопанска академия приветстваха законопроекта. Пчеларски организации обаче заеха противоположна посока. Европейската комисия също е внимателна към използването на дронове за растителнозащитни третирания чрез тях. В предварителен регламент ЕК одобрява внедряването на тази нова технология, но отлага практическото ѝ приложение за три години напред заради липса на достатъчно научни данни.

Потърсихме мнението на проф. Тоньо Тонев относно провеждането на растителна защита чрез дронове.

Проф. Тоньо Тонев в своята изследователска база „Хербитур“

Проф. д-р Тоньо Тонев е дългогодишен преподавател в Аграрния университет, а понастоящем ръководител на Изследователска и внедрителска база „Хербитур“.  От 2001 година и досега проф. Тонев ръководи най-мащабния и най-продължителен за аграрното образование и наука в България проект  „Хербитур“. През този 23-годишен период, са извеждани задълбочени и мащабни експерименти с хербицидни препарати на всички мултинационални компании  от пестицидния бизнес в България. Проф. Тонев е партньор и на големите семенарски компании, както  и на няколко големи фирми от торовия бизнес.

Проф. Тонев е сред най-разпознаваемите и уважавани преподаватели от АУ. Въпреки че бе скоростно пенсиониран, той продължава много активно да изследва едни от най-трудните проблеми и да намира решения за практическото земеделие заедно с известни компании и със завършващи студенти, възпитаници на  Аграрния  университет – Пловдив.

Ето какво каза проф. д-р Тоньо Тонев относно използването на дронове в земеделието:

На базата на дългогодишния си опит по изпитване на продукти за растителна защита и на множество лични експерименти с  малобемното и ултрамалообемното третиране, смятам, че внасяне на продукти за растителна защита и на биостимулатори и листни торове с помощта на дронове е много перспективно. Това е една много тънка материя. Експерименталната работа, по безспорен начин доказва, че много продукти перфектно могат да се използват в тези ниски и свръхниски количества на работния разтвор. Моето мнение е, че за всеки пестицид, и особено за всеки хербицид, внедряването на тази технология, трябва да се предшества от предварително тестване на маломерни площи!

Наред с безспорните предимства, които има технологията за използване на дрон за растителна защита и торене, ще кажа в чисто агрономически план няколко думи. При определени обстоятелства, когато се третира с дрон, продуктите много лесно се отвяват на по-големи разстояния. Това налага пилотът да е перфектно обучен,  да лети достатъчно ниско и буквално да копира терена. Категорично изискване е да се  работи в условията на тихо време, защото така нареченият дрифт ефект – отварянето на продукта към съседни чувствителни култури, може да нанесе огромни и непоправими  щети.

Най-голямото предимство на третирането с дрон е, че става много бързо. Второто безспорно предимство е, че фермерът в далеч по-малка степен е зависим от  метеорологичните условия и капризите на времето. И в най-малките пролуки от време с дрона може да се влезе на терен  и да се извършват  важни и неотменими растително-защитни  мероприятия.

За ултрамалообемно пръскане се счита внасянето на продукти с количества на работния разтвор  от 300 милилитра до 3 литра на декар. Когато ние  извършваме опити с ултрамалообемно пръскане, го извършваме  с прецизни, специализирани пръскачки. В този случай,   разпръсквачите ни са на 30 до 50 cm  от най-високата част на културата и проблемът с отвяването на пестицида  почти не съществува, особено  при спазването на определени условия.

Пилотът на дрона  трябва да борави изключително професионално и да се съобразява с всички условия на средата, в това число посока и сила на вятъра, наличие или отсъствие на съседна чувствителна или свръх чувствителна  култура. Правилното дозиране на препарата, температурните условия и надеждна близкосрочна прогноза са фактори, които също оказват решаващо влияние на крайния резултат.

Leave a Comment