Социалната пенсия за старост става 276,64 лв.

Правителството отпусна 853 000 лв. като двумесечни компенсации за деца, за които няма място в градините

Социалната пенсия за старост ще се увеличи с почти 30 лева от 1 юли 2023 г. – от 247,00 лв. на 276,64 лв., реши правителството на днешното си заседание.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Министрите одобриха и 853 305 лева за компенсации на семействата на 1 055 деца, за които не е осигурено място в детска градина в периода от 1 март до 30 април 2023 г.

От тях 848 349 лева са предназначени за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на 1 048 деца на територията на Столична община, 4130 лева са за семействата на 6 деца, живеещи в община Пловдив, а 826 лева са за едно дете от община „Родопи“.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

Leave a Comment