НАП напомни на зрелостниците да си плащат здравните осигуровки

За  много млади хора, завършили средното си образование през 2023 г.,  предстои да започнат сами своето здравно осигуряване, напомнят както всяко лято от приходната агенция в Пловдив. 

НАП в Пловдив

Зрелостниците, които са взели своите дипломи за средно образование тази година, са здравноосигурени от държавата до края на месец юни. Те трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа или до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта, те трябва да подадат еднократно (при възникване на задължението за осигуряване по този ред) декларация Образец №7 във всеки офис на НАП, по пощата с обратна разписка или в Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК).

Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца през който възниква задължението сами да плащат здравните си вноски.В рубриката „Здравно осигуряване“ – „Студенти“   в сайта на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7 и е дадена възможност за изтегляне на формуляра. При попълването на декларацията, освен задължителните полета, е важно зрелостниците да впишат и телефон за връзка.

Здравноосигурителната вноска може да бъде заплатена без такса, на място в офис за обслужване на НАП чрез наличните ПОС терминали или онлайн в Портала за електронни услуги на Агенцията.

 При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП.

Leave a Comment