Зам.-министър Йоцев откри международен семинар за АЧС

„Живеем във времена, които ни поставят пред много предизвикателства, включително възникващи огнища на заболявания при хора и животни, което прави все по-трудно реализирането на стремежа ни да поддържаме високо ниво на продоволствена сигурност. Но работим заедно с колегите от европейските страни за справяне с общи координирани усилия. В такава среда именно споделянето на опит и експертиза в рамките на все по-ограничените природни ресурси, с които разполагаме, и поставяне на основите на пряка и надеждна комуникация помежду партньорите от съседните държави е ключово за успешно противодействие на тези предизвикателства.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев при откриване на международен семинар на тема „Въздействие на Африканската чума по свинете върху местните породи свине и стопанствата заден двор в страните от Източна Европа“.

Ал. Йоцев

Споделянето на практики и подходи за справяне с непосредствените заплахи за продоволствената сигурност по цялата агрохранителна верига, ще засилят още повече нашата научна и практическа експертиза и познания, и ще придадат добавена стойност към мерките за управление на рисковете, допълни още заместник-министърът.

Семинарът е част от мащабен проект DEFEND, стартирал през 2018 година, в който участват над 30 организации от 20 страни. Организатори на двудневния семинар, който се провежда в София и чрез онлайн връзка, по работен пакет 3 от проекта, са Центърът за оценка на риска по хранителната верига и италианската неправителствена организация „Ветеринари без граници“. В семинара участват ветеринарни експерти от Унгария, Сърбия, Румъния, Хърватия и България, както и представители на Световната организация по прехрана ФАО, Европейският орган по безопасност на храните EFSA и Европейското бюро на Световната организация по здравеопазване на животните OiE.

Leave a Comment