Обрат: Вътев ще променя Стратегическия план

Депутатите възложиха на МЗХ до два месеца да предложи промени, ще има преразпределения на средства

След като месеци наред служебният земеделски министър Явор Гечев твърдеше, първо, че е неразумно да тръгваме към промени на Стратегическия план, и второ, че измененията са необходими, но трябва да си изчакат реда, днес депутатите задължиха Министерството на земеделието и храни да подготви промените.

Те трябва да са готови в срок от два месеца, след което да се изпратят за одобрение в Брюксел.

„Стъпките, които ще бъдат предприети за изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 година (СПРЗСР ) ще са в съответствие с правителствената програма за развитието на България“, заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев в Народното събрание по време на днешния Парламентарен контрол.

Министър Вътев посочи, че SWOT-анализът за състоянието на земеделието и селските райони ще бъде актуализиран.

Ще се актуализират и заявените за подпомагане интервенции от прилагането на СПРЗСР 2023-2027. 

Министърът каза, че ще бъдат взети предвид постъпилите становища и предложения на Комисията по земеделие, храни и гори за изготвяне на актуализирани методики за размера на подпомагането по различните интервенции.

„С цел по-добър контрол, превенция и по-добро управление при оценка на селскостопанските дейности и практики, ще въведем автоматизация на процесите и доразвиване на системите за мониторинг на площта, както и на системи за допълнителна идентификация и проследимост на животните“, категоричен бе Вътев.

По думите му, след актуализация на анализите и методиките ще бъде изготвено предложение на Управляващия орган за изменение в съответствие с изискванията на Регламента за Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика. Предстоящите промени ще бъдат обсъждани в рамките на заседанията на Комитета по наблюдение на Програмата.

МЗХ ще трябва да предостави пред НС проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в плана, който включва по-справедливо насочване на средства по директните плащания за производствените площи, секторните интервенции, екосхемите, иновациите с цел подпомагане на малките и средните земеделски стопанства, производството на плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед, което през последните години е застрашително намаляло като дял от селскостопанското ни производство.

Leave a Comment