Вътев: Зърнопроизводителите няма да са на печалба тази година, но най-зле са млечните животновъди

Първият Консултативен съвет, който ще заработи, е за поземлените отношения

Зърнопроизводителите няма да са на печалба тази година, каза земеделският министър Кирил Вътев сутринта. Причината е в затворените пазари. Предлагането на зърно е голямо. Там, където попитахме, се оказа, че пазарите са заети от евтино руско зърно. Ние търсим и ще продължим да търсим информация за провеждането на национални търгове в страните, които внасят зърно, заяви пред БНТ министърът. Той каза утешително, че потреблението на зърно е ежедневно, пазарът не е статичен и складовете на производителите няма да останат пълни дълго време.

Веднага след това той добави: Най-зле в момента са производителите на мляко. Причината е във вноса на евтино сурово и сухо мляко от Украйна.

Земеделците не само от България, но и от съседните и близки на Украйна страни са засегнати от това, че от тях се изисква изпълнението на редица европейски правила и норми, докато към производителите от Украйна няма поставени критерии и затова тяхната продукция е с по-ниска себестойност.

Кирил Вътев информира, че на 19 юли земеделските министри от България, Полша, Румъния, Унгария и Словакия ще имат среща с украинския си колега именно по въпросите за вноса на селскостопанска продукция.

Той уточни, че когато Украйна стане член на Европейския съюз и започне да изпълнява редица условия, тогава продукцията ще е с по-висока себестойност и конкурентният натиск ще намалее.

Всички усилия на моето управление ще са насочени към постигането на крайния резултат да има български продукти на трапезата, заяви земеделският министър. По думите му не е нормално, когато благодарение на почвени-климатичните си условия България има потенциал да изхрани 30-милионно население, да внася плодове и зеленчуци. У нас 40% от почвите са високоплодородни, докато средният процент плодородни земи в ЕС е 12 на сто.

На друг въпрос Вътев даде категоричен отговор: Няма феодализъм в българското земеделие. Но допълни, че най-големият арендатор в света всъщност е в България.

По повод поземлените отношения министърът заяви, че законодателството, свързано с тях е лошо и затова темата ще бъде стартирана през Консултативен съвет по поземлените отношения. Като пример за проблем той даде стопанисването на държавни и общински пасища от хора, които нямат животни и които после ги преотдават под наем на истински животновъди.

Друг проблем, който Кирил Вътев очерта, бе закъснялата дигитализация, заради което информационните системи не могат да си кореспондират. Липсата на кооперативи също бе посочена.

Относно дървата за огрев Вътев заяви, че в момента те са в изобилие, но трябва да се помисли възможно ли е намаляване на цените им в условията на скъпи енергоизточници и растящи заплати заради дефицита на хора.

Leave a Comment