Проекти с до 30 точки по мярка 4.1 ще бъдат договорирани под условие

По преработвателната мярка 4.2 също ще има 20% наддоговаряне, а ранкингът на проектите с шанс за финансиране ще падне до 23 т

Фонд „Земеделие“ работи интензивно, но все още се очакват данни за разполагаемите средства по отделни фокус области в двете най-интересни за земеделските стопани подмерки – 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг“. Това съобщи вчера пред депутатите от Комисията по земеделието, храните и горите Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието. Снощи министър Вътев участваше в блиц-контрол заедно със заместници и директори на дирекции в министерството на земеделието и храните.

Тя информира, че министерството предлага да се приложи до 20% наддоговаряне за около 30-те милиона евро остатъчни средства по подмярка 4.1. Очаква се да подпишат още 346 проекта под условие. Ранкингът ще падне до 30 точки.

По подмярка 4.2, за която имаше прием през 2021 г., остатъчните средства са 25-30 млн. евро. По тази подмярка ще се подходи идентично – със сключване на договори под условие. При наддоговорянето ранкингът ще стигне до проекти с 23 точки.

Идеята на наддоговарянето е страната да не изгуби поради неусвояване средства.

Leave a Comment