Кирил Вътев: Животните от автохтонни породи домашни любимци ли са или екзотика?

Министерството ще подготви 10-годишна стратегия, която да направи животновъдството конкурентно

Министерството на земеделието и храните подготвя Стратегия за животновъдството, която ще има най-малко 10-годишен хоризонт. Целта е да се помогне на сектора да стане по-конкурентен. Това съобщи при парламентарния блиц-контрол снощи земеделският министър Кирил Вътев.

Той каза, че в животновъдството са се налели много пари, но резултат няма. Суровото мляко не достига и преработвателите внасят от Полша, Нидерландия, Унгария и други страни, а напоследък и от Украйна сухо, кондензирано и сурово мляко.

Средствата за подпомагане на сектора според Вътев не се изразходват правилно. Той даде пример със специалното подпомагане за животни под селекционен контрол, но попита как така млекодобивът във фермите е доста по-нисък от този, който имат стопанства в други държави, използвали същия генетичен материал.

За животните от автохтонни породи министърът попита иронично: Те домашни любимци ли са или някаква екзотика? Уточни въпроса си с думите, че не разбира защо от стопаните на животни от прастари местни породи не се изисква да докажат реализирана продукция. Според него би трябвало продукцията от тези породи да е с по-ниска себестойност, тъй като те имат генетично създадени през вековете устойчивости.

Стратегията ще се обсъди от Консултативния съвет по млякото, който ще се формира от производители, преработватели и търговци.

Leave a Comment