Агрометеорология: Ускорено зреене при наднормени температури

Прогноза за периода 14-20 юли 2023 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове при наднормени температури за второто десетдневие на юли.

При царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще се наблюдават различни фази – листообразуване, изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа ще протича цъфтеж и наливане на семената. Активното водопотребление на културите и отсъствието на валежи със стопанско значение през периода ще доведе до понижение на почвените влагозапаси. В отделни райони от Източна България ще се наблюдава изчерпване на почвените влагозапаси в 50 cm слой, което ще налага прилагането на подходящ поливен режим.

Оризище край Съединение

Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през по-хладните часове от деня привечер и рано сутрин. През периода трябва да продължат третиранията срещу брашнеста мана, струпясване и плодовите червеи при овошките, срещу оидиум  и шарения гроздов молец в лозовите масиви.

Прогнозираното горещо и сухо време изисква прибирането на зърното да се извършва с повишено внимание и спазване на агротехниката за предотвратяване риска от възникване на пожари в земеделските площи.

     

Leave a Comment