Партията на бившия зам.-министър Христанов внесе забележки към проекта на Закона за горите

Създадената преди десетина дни партия „Единение“ входира вчера становище, с които се обяви против някои текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от ДПС.

Становището е подписано от създателите на партията Иван Христанов (заместник-министър на земеделието при правителството на Кирил Петков), от Иван Манев и Ивана Мурджева.

Срещу Законопроекта за горите се обявиха при първото му четене в земеделската комисия почти всички народни представители. Те посочиха, че депутатите от ДПС, внесли законопроекта, променят изцяло ключовия чл. 111 от Закона за горите. Въпросният член бе променен в края на миналото Народно събрание след задълбочени обсъждания с участието на представители на Националното сдружение на общините, на Агенцията по горите, на Лесотехническия университет, природозащитни организации, депутати и различни експерти.

Становището на „Единение“ се обявява против искането да отпадне алинеята, която осигурява контролирано закупуване на стояща дървесина на корен за лична употреба от общински и държавни гори от физически лица.

Възможността да се увеличават количествата дървесина в резултат на санитарни, технически или принудителни сечи, заложена в законопропроекта, „създава предпоставки за злоупотреба по места, свързани с неконтролираното увеличение на количествата, определени за сеч“, пишат авторите на становището.

Документът отбелязва, че определените количества дървесина, които могат да се ползват от физическите лица, трябва да бъдат определени по-конкретно – дали страва въпрос за пространствени или за плътни кубици. От друга страна е необходимо разрешените количества дърва да са различни според типа на дървесината и съответно нейната калоричност – широколистна или иглолистна.

Становището има и други забележки, за които се настоява да бъдат взети предвид при последващо гласуване на законопроекта.

Leave a Comment