Законопроектът за горите ще увеличи 2,5 пъти годишния дърводобив в България. Отхвърлете го!

Симеон Дамянов мотивира в становище, изпратено до Народното събрание, риска при приемане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за горите

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен от депутата от ДПС Ализан Яхова (и други депутати) на 11 юли, да бъде отхвърлен. За това настоява в свое становище, входирано днес в Народното събрание, Симеон Дамянов.

Припомняме, че това е вторият законопроект на Закона за горите, първият бе внесен от Мустафа Карадайъ и група депутати на 2 юни, бе разгледан на първо четене в Комисията по земеделието, храните и горите в началото на юли и бе отхвърлен. Проектът променяше напълно чл. 111 от Закона за горите така, както бе приет от 48-то Народно събрание. Депутатите в комисия заявиха тогава, че чл. 111 е формулиран с пълен консенсус от експерти, Агенцията по горите, еко-движения, Сдружението на общините и депутати и отхвърлянето на текстовете му без внимателно обмисляне не е редно.

В резултат на това депутатът и член на аграрната комисия Ализан Яхова внесе в кратък срок в правната комисия друг подобен вариант на Законопроект за ИД на Закона за горите. Той мина на първо четене през правната комисия в парламента, а в края на миналата седмица бе приет и в пленарна зала.

Законопроектът на Яхова предвижда 10-те пространствени кубични метра дървесина, които има право да закупи едно домакинство годишно, да се увеличат на 15. (В законопроекта на Мустафа Карадайъ бе записано домакинствата да могат да закупува до 10 пространствени метра широколистна дървесина и до 15 – иглолистна – б.р.) Освен това депутатът Яхова предлага компетентният орган (Общински съвет, директор на държавно предприятие или директор на учебно-опитно горско стопанство) да определя допустимото количество за съответното домакинство. Тя предлага да отпадне изискването за издаване на удостоверение на физически лица за самостоятелен добив на дърва за огрев.

Симеон Дамянов настоява в становището си, че правото на добив на домакинство до 15 плътни кубически метра е повече отколкото е разумно.

Той твърди, че в България в последните 5 години се добиват средно по 6,78 млн. пл. куб. м дървесина от всички гори.

Проучване на Алфа рисърч показва, че 33,4% от домакинствата в България ползват дървесина за огрев. Те потребяват годишно по средно 8,11 пространствени куб. метра, но закупуват 8,61 пр. куб. метра.

Дамянов цитира данни от преброяването през 2021 г., според които в България има 2 866 657 домакинства, от които 957 463 потребява дървесина за огрев.

„Предвиденото увеличаване от 10 пр. куб. м до 15 пл. куб. м. означава увеличаване на потенциалното потребление на дървесина за огрев от 5.7 млн. пл. куб. м на 14,3 млн. пл. куб. м, което е 2,5 пъти над целия дърводобив у нас“, посочва Симеон Дамянов.

„Настоявам този текст да бъде отхвърлен“, завършва становището му.

Leave a Comment