Депутатите от комисията увеличиха лимита на дърва за огрев на населението от 10 на 18 пространствени кубика

В петък законопроектът ще се гласува на второ четене

Въпреки голямото закъснение от първоначално обявения час на заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите, депутатите все пак се събраха снощи, за да разгледат на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите.

Причината за късното заседание е, че в програмата на Народното събрание същият законопроект е включен за второ гласуване в пленарна зала този петък. Това обясни още в началото на работата на комисията председателят Десислава Танева.

Законопроектът е на депутата Ализан Яхова. Той бе одобрен на първо четене в пленарна зала миналата седмица. Предложените промени касаят чл. 111 от Закона за горите.

В чл. 111, ал. 16 в досегашния закон е записано, че едно домакинство има право на 10 пространствени куб. метра дърва за огрев.

Депутатите от комисията одобриха снощи промяната 10-те пространствени куб. метра да станат 10 плътни кубични метра за домакинство.

Отговор на това колко пространствени куб. метра дървесина ще могат да потребяват домакинствата (защото продажбите най-често са в пространствени кубици) дава приложение към НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Коефициенти за превръщане на обемите на дървесината от пространствени в плътни кубически метри (Загл. изм. – ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

1. Иглолистна дървесина:

– дърва за горене – 0,60;

– технологична дървесина – 0,65;

– технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;

– вършина – 0,30.

2. Широколистна дървесина:

– дърва за горене – 0,55;

– технологична дървесина – 0,60;

– технологични трески, изрезки и стърготини – 0,40;

– вършина – 0,30.

3. (нова – ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Технологична дървесина с дължина над 2 метра:

– иглолистна дървесина – 0,62;

– широколистна дървесина – 0,57.

Сметката показва, че ако законопроектът бъде гласуван с разрешените 10 плътни кубични метра, имаме на практика сериозно увеличение на дървата за огрев. А именно:

Ако дървата са иглолистни, едно домакинство ще има право на 18,18 пространствени кубика.

Ако са широколистни, ще може да ползва 16,66 пространствени кубика.

Депутатите не приеха предложението да отпаднат сертификатите за добив на дървесина от физически лица, така че те остават.

В края на заседанието се изказа Благовест Белев („Продължаваме промяната – Демократична България“). Той заяви, че завишените количества дърва за огрев могат да бъдат проблемни. В България има 2,8 млн. домакинства и ако всяко поиска 10 плътни куб. метра дървесина, това прави 28 млн. куб. метра, „а ние добиваме 7 млн. като цяло заедно с промишлеността, каза той.

Председателят на комисията Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) припомни, че в цялата процедура има коефициент за редукция, ако количествата се надхвърлят.

Росен Костурков („Продължаваме промяната – Демократична България“) допълни, че колкото и домакинства да поискат дърва, това не променя плановете на горските стопанства за сечи, така че ще трябва да влязат в тези планове.

Leave a Comment