Агрометеорология: Преждевременен листопад и дефицит на влага през следващите 7 дни

Прогноза за периода 28 юли – 3 август 2023 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Горещото време през повечето дни на третото десетдневие на юли, с екстремно високи максимални температури до и над 40-42оС, наруши нормалния ход на вегетационните процеси при земеделските култури. Тези стойности причиниха топлинен стрес и листни пригори при част от късните пролетни култури, преждевременен листопад при овошките. (В агростанция Силистра се наблюдава преждевременно пожълтяване на листа при 50% от царевичните посеви отглеждани при неполивни условия)

поливане на царевица

След краткотрайното, съществено, захлаждане в края на изтеклия седемдневен период през последните дни от юли и началото на август развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми и при дефицит на почвена влага. Падналите валежи в края на юли бяха с локален характер и в по-голямата част от страната, с изключение на отделни места в северозападните (Н.село, Лом, Кнежа, Плевен) и югоизточните райони (Сливен Карнобат, Бургас) –незначителни, под 10l/m?.

През следващия период валежи със стопанско значение не се прогнозират и прилагането на подходящ поливен режим остава приоритетно мероприятие при късните земеделски култури. В началото на август ранните хибриди царевица ще встъпят във восъчна зрелост, при средно ранните – ще се наблюдава фаза млечна зрелост, а при по-късните хибриди царевица ще се осъществява формиране и наливане на зърното. При слънчогледа в част от Дунавската равнина и в южните райони ще протича фаза узряване. 

В края на юли и началото на август растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове, с препарати с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите. При овошките не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови червеи. Засегнатите от падналите градушки в края на изтеклия период зеленчукови култури е препоръчително да се третират с медсъдържащи фунгициди. 

Leave a Comment