НАП стартира кампания с електронни писма към длъжниците

В съобщенията няма линкове, приходната агенция не изисква банкова информация или лични данни, напомнят данъчните, за да предотвратят евентуални фишинг атаки

Националната агенция за приходите (НАП) стартира кампания за уведомяване на клиенти със задължения към НАП – физически и юридически лица, включени в Списък на длъжниците с неуредени публични задължения, като ги приканва да се свържат с публичните изпълнители на Агенцията. В хода на кампанията до селектирани групи лица поетапно ще бъдат изпращани персонализирани електронни съобщения. Съобщенията не съдържат активни линкове/връзки и не приканват адресатите да ги следват, или да предоставят информация.

НАП в Пловдив

От приходната агенция напомнят, че никога не изпраща съобщения, в които е необходимо клиентите да разкриват банкова информация или лични данни.

Преди да извърши плащане, е препоръчително всеки длъжник да провери актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП. Подробна информация за причините за включване и условията за изключване от списъка с длъжниците, може да бъде намерена в сайта на приходната агенция: https://nra.bg/wps/portal/nra/registers-i-spisuci/Spisuci/spisuk-na-dlujnicite-s-neuredeni-publichni-zadulgenia-nad-5000-leva

След прилагането на този способ през минали периоди, от приходната агенция отчитат общо подобрение на събираемостта. Успоредно с това, териториалните директори на НАП провеждат индивидуални срещи с най-големите длъжници, като в израз на партньорския подход на Агенцията се обсъждат възможностите за плащане в кратки срокове, включително чрез издаване на разрешения за неотложни плащания, така че да не пострада техният бизнес и в същото време в хазната да бъдат внесени задължения им

Leave a Comment