БАПОП призовава аграрното министерство да ограничи вируса ToBRFV преди да е оставил България без домати и пипер

След като вирусът бе доказан в Сандански, Асоциацията на оранжерийните производители иска да се засили контрола на всички етапи от производството и да се организира разяснителна кампания за откриване и справяне с болестта

Опитните очи разпознават зараза с вируса на Йордан по деформираните листа.

След като през юни т.г. БАБХ доказа, че в оранжерия в района на град Сандански действително е установен вирусът Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) поиска от аграрното министерство да вземе по-сериозни мерки, за да ограничи разпространението на заразата.

Прочети още: БАБХ потвърди: Установен е вирус на кафявото набраздяване върху 17,5 дка оранжерия с домати в Сандански

В отговор до асоциацията, написан от заместник-министъра на земеделието Александър Йоцев, който пристигна наскоро в офиса на БАПОП, се посочва, че ToBRFV не е включен нито в Списъка на карантинните вредители от значение за ЕС, нито в Списъка на регулираните некарантинни вредители от значение за блока. Г-н Йоцев посочва, че мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението на територията на Съюза на ToBRFV са определени в Регламент 2023/1032 на ЕК от 25 май 2023 г.

Александър Йоцев

Съответно заместник-министърът описва тези мерки: отстраняване и унищожаване на всички заразени растения и растителни остатъци; въвеждане на санитарно-хигиенни мерки по отношение на персонал, сгради, инструменти и машини; най-късно в края на вегетацията се унищожава и третира растежната среда по начин, който елиминира риска от разпространение на вредителя.

Отговорът на заместник-министъръра предизвика БАПОП да изпрати вчера, 8 август, второ писмо до властите.

… Нашето безпокойство остава„, пише председателят на асоциацията Йордан Кръстанов. Той посочва, че вирусът на кафявото набраздяване е от вида тобамовируси, които оцеляват дълго време в почвата, водата, растителните отпадаци и материалите като дрехи, инструменти, машини и др.

Вирусът на кафявото набраздяване е контактен вирус – по последни данни може да се разнася и от бомбусите, (пчели, използвани за опрашване), от дрехите на работниците. Не е тайна, че напоследък работниците работят в няколко оранжерии – до обяд в една, а следобед в друга. Трябва да сме по-внимателни с този вирус, защото все още не е добре проучен и няма открита адекватна борба против него. Веднъж изпуснат извън контрол и тръгне ли да се разпространява този вредител може да унищожи производството на домати и пипер у нас“, пише с безпокойство г-н Кръстанов.

Той настоява БАБХ да вземе по-сериозни мерки, за да се ограничи разпространението на този изключително устойчив вирус.

Според председателя на БАПОП невлючването на ToBRFV в специалните списъци на ЕС не е ограничило санитарните власти в други европейски страни да вземат сериозни мерки, за да защитят зеленчуковите производители.

„През 2018 г. Германия, а през 2019 г. Италия извършиха съответен анализ на риска от вредители, който показа, че въпросният вирус и вредните последици от него могат да породят значителни опасения за здравето на растенията в Съюза, по-специално за производството на домати и пипер. Германия успешно се е освободила от вируса чрез значителни мерки за дезинфекция и контрол на изолзваните семена и разсади за домати и пипер“, се посочва в писмото.

Нататък то продължава така:

„Да, движението на семена и посадъчен материал в ЕС не е предмет на граничен фитосанитарен контрол, но те подлежат на щателен контрол в обектите, където се разпространяват на територията на страната. Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191, Чл. 6:

1. Посочените растения за засаждане могат да бъдат придвижвани в рамките на Съюза само ако са придружени от растителен паспорт и ако са изпълнени следните две условия:

а) посочените растения са отгледани в производствен обект, за който е известно, въз основа на официални проверки, извършени в подходящо време за откриване на посочения вредител, че в него не се среща посоченият вредител, а когато посочените растения са проявявали симптоми на посочения вредител, тези растения са били подлагани от компетентния орган на вземане на проби и изпитване и тези изпитвания са показвали, че са свободни от посочения вредител…“

И тук възникват поне два въпроса:

1. Установено ли е от къде е дошла заразата в България?

2. Ако е установено – какви мерки са взети?

Регламентите  на Съюза дават насоченост на правилата, но не ограничават държавите – членки да създават допълнителни мерки за справяне с проблемите. Успешното решаване на настоящия казус е в интерес на колегите земеделски производители, на цялата ни държава. Нека работим заедно, за да се справим успешно с този проблем – земеделски производители, БАБХ, МЗХ. Молбата ни е от страна на БАБХ да бъде увеличен контролът на всички нива от производството – търговци на семена и разсади, производители на домати и пипер. Според нас е редно да има информация, че вирусът е вече на територията на страната ни, така че всички производители своевременно да засилят превенцията, респ. дезинфекция и пр. в обектите си.

Считаме, че БАБХ следва да направят разяснителна кампания сред земеделските производители  за същността на вируса на кафявото набраздяване и мерките на стриктна дезинфекция, които трябва да се спазват. В САЩ вирусът на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (Tomato brown rugose fruit virus ToBRFV) има карантинен характер, което показва че не е безобиден.

Оставаме на разположение за съвместни действия за опазване на родните земеделски култури.

С уважение:  Йордан Кръстанов, Председател на Управителен съвет на БАПОП

Прочети още: Съвети за справяне с вируса на кафявото набраздяване ToBRFV в новия информационен център на Синджента

Как дисциплинирана Швейцария унищожи опасния вирус по домати и пипер ToBRFV

Leave a Comment