Агрометеорология: Валежите закъсняха, неполивната царевица изсъхна

Прогноза за периода 11 – 17 август 2023 г.

Докена Жолева, агрометеоролог към НИМХ 

След продължителния сух и горещ период падналите валежи в края на първото десетдневие на август закъсняха за част от късните пролетни култури, които вследствие дефицита на почвена влага не успяха да реализират потенциалa си. При част от царевичните посеви, отглеждани при неполивни условия, се наблюдава преждевременно изсъхване на листната маса и не добро озърняване на кочаните (агростанция Силистра). 

През следващия седемдневен период развитието на късните земеделски култури ще протича при температури близки до климатичните норми. През периода се прогнозира относително сухо време и на много места  в източните и южните райони, където валежите през първото десетдневие на август бяха без стопанско значение, под 10 l/m, дефицитът на почвена влага остава лимитиращ фактор за развитието на късните земеделски култури. В тези райони от завишени поливни норми ще се нуждаят вторите култури, късните и средно късните хибриди царевица, при които ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост (Бъзовец, Борима, Търговище, Кюстендил). При средно ранните хибриди ще се наблюдава  восъчна и пълна зрелост (Кнежа, Николаево). През периода част от посевите със слънчоглед в полските райони  ще  встъпят в техническа зрелост.   

През второто десетдневие на август при по-късните сортове лози ще се наблюдава фаза прошарване на зърната. През този период трябва да продължи обследването за наличие на третото поколение на шарения гроздов молец. Гъсениците от това поколение повреждат зазряващите зърна и влошават качеството на гроздовата реколта (при сухо време повредените зърна изсъхват, а при влажно – по тях се развива сиво гниене).   При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (6-8 гъсеници на 100 грозда за десертните сортове и 10-12 – за винените сортове) е необходимо третиране с инсектициди, с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на гроздето.

През следващия период подходящи условия за сезонните почвообработки ще има в част от западните и централните райони. В тези райони валежите в края на първото десетдневие на август, надвишили на места 20-25 l/m2, подобриха водно-физичното състояние на почвата в орния слой, предпоставка за качествено провеждане на предстоящите почвообработки.

Leave a Comment