Българската аграрна камара разочарована, че не е допусната за участие в консултативните съвети

В позицията си до министър Вътев БАК критично посочва, че в Правила за работа на
консултативните съвети липсва единен принцип и критерии за участие в тях

Българската аграрна камара (БАК) изпрати днес до министъра на земеделието Кирил Вътев своята позиция относно консултативните съвети към Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Позицията е подписана от председателя Костадин Костадинов.

Като отбелязва броя на членовете – организации в БАК, които представляват над 10 хиляди земеделци, от аграрната камара изразяват надежда, че консултативните съвети ще помогтнат за разрешаване на проблемите в секторите.

От друга страна обаче БАК заявява, че в изготвените от МЗХ Правила за работа на
консултативните съвети се забелязва липса на единен принцип, по който са сформирани
те, както и конкретни критерии за участниците в тях.

Камарата също така е разочарована, че участва единствено в Консултативния съвет по поземлените отношения, въпреки че в състава си има експерти с познания върху различните аспекти на земеделието.

Ето и писмото, изпратено днес до министър Вътев:

ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АГРАРНА КАМАРА
Относно: Консултативни съвети към министъра на земеделието и храните
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Българска аграрна камара (БАК), заедно с всички нейни 13 членове – организации
от подсектори на земеделското производство, се стреми да обединява и защитава
интересите на над 10 000 български земеделски производители. В идеологията ни стои
намерението за обединение между всички браншови организации от различните
подсектори.

Вярваме, че Консултативните съвети ще спомогнат за конструктивен диалог
между организациите по веригата и предприемане на адекватни и работещи мерки за
отстраняването на проблемите в секторите.

Във връзка с това считаме за наш дълг да изразим неодобрението си относно
състава на Консултативните съвети.

В изготвените от Министерството на земеделието и храните Правила за работа на
консултативните съвети се забелязва липса на единен принцип, по който са сформирани
те, както и конкретни критерии за участниците в тях.

От БАК бихме искали да заявим разочарованието си, че се налага да стоим
настрана от Консултативните съвети, с изключение на този за поземлените отношения.
Следва да отбележим, че БАК има голям експертен потенциал и успешно може
да предостави ценните си познания за постигането на добри политики в
агрохранителната верига. Освен това БАК е една от малкото организации, членуващи в
Copa-Cogeca, което доказва нейното желание за представителност и прогрес на
фермерската общност.

Моля да бъде уважено желанието на БАК да бъде включена във всички Консултативни
съвети по продукти.
11 август 2023 г.

С уважение, Костадин Костадинов
Председател на УС на Българска аграрна камара

Leave a Comment