Вносните и родните плодове и зеленчуци на пазара са 60 към 40. Кирил Вътев се надява догодина да са 50 на 50

Консултативният съвет по овощарство и зеленчукопроизводство се е насочил още в самото начало към работата по изменение на Стратегическия план – нещо, което пожелаха още през февруари браншовите организации от сектора. Това стана ясно от брифинга слез заседанието на първия Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство (КСОЗ).

Снимка на БТА

Министърът на земеделието Кирил Вътев съобщи, че работата по част от промените в Плана трябва да приключи към средата на септември, а останалите предложения къза одобрение от ЕК да са готови до края на годината. Министерството ще бърза с разработките, съобразявайки се с 3-месечния срок, в който Брюксел трябва да реагира.

Земеделският министър съобщи, че Стратегическият план е изготвен без пазарен анализ, което е абсурдно, тъй като възможностите за реализация на плодовете и зеленчуците дават хоризонта на производството. Вътев цитира председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов, според който пазарното съотношение между българската и вносната продукция от плодове и зеленчуци е 40 към 60. „Което е много притеснително“, каза Кирил Вътев, от който се очакваше репликата, че цифрите са отпимистични.

Министърът заяви, че се надява догодина това съотношение да стане 50 на 50.

На недоволството на част от браншовите организации за това, че в КСОЗ участват представители на групи и организации на производители, Кирил Вътев обясни, че съставът на Консултативния съвет предстои да се прецизира – да се добавят пропуснати браншоови организации, а други да се редуцират според желанието на производителите кой искат да ги представлява.

Стана ясно, че браншовите организации от сектора са поискали проверка за изменението на цените от щанда до полета. Подобно бе желанието и на сектор Мляко, изразено на Консултативния съвет по млякото.

Запитан за евентуалните промени в Стратегическия план аграрният министър посочи районирането. Но добави, че към районирането (най-подходящите култури за всеки един район в страната) не може да се извърши без достоверна прогноза за очакваните изменения на климата.

Leave a Comment