След седмица изтича срокът за обсъждане на две процедури по ПВУ с общ бюджет от над 333 млн. лв.

На 24 август изтича срокът за обществено обсъждане на проектите за насоки по две процедури, свързани със селското стопанство, по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Това са насоките за кандидатстване по процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и по процедурата „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци„.

Процедурата за технологична и екологична модернизация е с бюджет малко над 318 млн. лева без ДДС, като данъкът се поема от държавата.

Прочети още: Процедурата за техно- и еко-модернизация по НПВУ допуска максимални разходи до 1 млн. лева

Процедурата за създаване на центрове за подготовка на продукцията за пазара ще раздаде 15 млн. лв. безвъзмездни средства на одобрените кандидати.

Прочети още: Процедурата за изграждане на 13 до 100 центрове за заготовка на плодове и зеленчуци за пазара по НПВУ е за производители

И при двете процедури съфинансирането от страна на кандидатите е 50 на сто.

Leave a Comment