НСИ: Цените на производител в Растениевъдство падат с 19,5%, а в Животновъдство се качват с 14,8%

През второто тримесечие цените на пшеницата и слънчогледа паднаха с 32-48%, а на зеленчуците и плодове се повишиха с 15,6 на сто спрямо година по-рано

Поевтиняват електоенергията, минералните торове, продуктите за растителна защита. Поскъпват семена и разсади

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на
2023 г. се понижава с 6.4% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на
индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 19.5%, докато при индекса на
продукцията от животновъдството се наблюдава повишение с 14.8%. В сравнение с предходната
година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 4.8%, като в растениевъдството те
се понижават с 15.8%, а в животновъдството се увеличават с 12.9%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо същото тримесечие на 2022 г. е регистриран спад в цените на зърнените култури -с
25.8%, и в цените на техническите култури с 32.1%, в резултат на намалението на цената на меката
пшеница – 32.2%, и на слънчогледа – 48.2%.

Увеличение е отчетено в цените на зеленчуците и плодовете – 15.6%.

Цените на живите животни нарастват с 19.6% в резултат на нарастването на цените на едрия
рогат добитък – 7.5%, свинете – 30.7%, и на бройлерите – 25.7%.

При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 9.3%, което е в резултат на по-високите цени на овчето мляко – 20.9%, и на кокошите яйца за консумация – 37.9%.

В сравнение с цялата 2022 г. по-ниски са цените на зърнените култури с 24.3% в резултат на
спада на цените на меката пшеница с 30.9%, а при техническите култури намалението е в размер на
24.0% в резултат на намалението на цените на маслодайния слънчоглед с 34.5%. Наблюдава се ръст
на цените на зеленчуците и плодовете с 24.4%.

Спрямо 2022 г. цените на живите животни се увеличават с 18.8% в резултат от повишаването
на цените на свинете – 29.4%, и на птиците – 18.0%. Цените на продуктите от животновъдството
отбелязват ръст от 6.0%, което е в резултат на увеличението на цените на млякото от дребен рогат
добитък – 15.6%, и на кокошите яйца за консумация – 28.0%. Цените на кравето мляко отбелязват
спад от 2.2%.

Индекси на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското
стопанство

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2023 г. е по-нисък с 6.1% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 5.1% спрямо 2022 година.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. е отчетено повишение в цените на посевния и посадъчния материал – 18.0%, ветеринарномедицинските продукти – 7.4%, и фуражите – 9.2%.

Намаляват цените на: електроенергията и горивата – 12.8%, минералните торове – 32.3%, и продуктите за растителна защита – 3.6%.

Спрямо 2022 г. се наблюдава повишение в цените на посевния и посадъчния материал – 11.6%, ветеринарномедицинските продукти – 6.8%, и фуражите – 8.4%. Намаляват цените на електроенергията и горивата – 9.4%, минералните торове – 28.2%, и продуктите за растителна защита – 3.1%.

Leave a Comment