ЕК представя ползите от единния пазар на Международния технически панаи

Атрактивен юбилеен щанд ще посрещне изложители и посетители на 14 и 15 септември

Европейската комисия избра Международен панаир Пловдив за първа спирка у нас в своя пътуващ проект, посветен на 30-годишнината от създаването на единен европейски пазар. Инициативата представя ползите от общите правила в ЕС, които гарантират свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Целта е повече европейски граждани да се запознаят с фактите и възможностите, които носи европейската икономическа интеграция. Много полезна информация могат да получат и предприемачите, които се стремят към разширяване на бизнеса си. Затова ръководителите на проекта целенасочено избраха 77-ото издание на Международен технически панаир. Есенното индустриално изложение в Пловдив е платформа за делови контакти и шанс за бъдещи партньорства. По тази причина атрактивният щанд на Европейската комисия ще посрещне посетители и изложители на 14 и 15 септември. За да гарантира, че единният пазар остава общо благо, което дава резултати за всички хора в ЕС, Комисията непрекъснато работи върху неговото развитие в нови области. Срещите с институции, споделящи отговорността за ефективното прилагане на правилата на единния пазар, са част от юбилейната обиколка. Такива са предвидени и в Пловдив.

Единният европейски пазар е създаден на 1 януари 1993 г., след подписването на Договора от Маастрихт на 7 февруари 1992 г. Първоначално в състава му влизат 12 държави: Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Обединеното кралство. Днес единният пазар се състои от 27 държави-членки, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, като Швейцария има частичен достъп.

Leave a Comment