Областният управител на Пловдив прехвърли на съветниците решението да се демонтира ли Альоша

Още през 1996 г. е имало подобно решение на пловдивския общински съвет, но е било отменено от съда като незаконосъобразно

В Открито писмо, изпратено към областният управител на Пловдив Илия Зюмбюлев, Атлантическият съвет на България е поискал да се предприемат бързи мерки от страна на държавата за демонтиране на Паметника на съветската армия (Альоша), разположен на Хълма на Освободителите в Пловдив.

В позиция, изпратена до медиите, управителят припомня най-напред, че с Решение №89 на Общинския съвет, взето с Протокол № 8 от 10.04.1996 г. Общинският съвет на Пловдив е възложил на кмета на Пловдив (д-р Гарабед Томасян тогава) да „предприеме незабавно необходимите действия за заличаване на паметника „Альоша“ от Хълма на Освободителите като символ на съветската армия – окупаторка“. Това решение е обжалвано от тогавашния областен управител пред Окръжния съд, който на 20 юни същата година го отменя като незаконосъобразно, позовавайки се на Конституцията и на редица международни спогодби. Решението на пловдивските магистрати е потвърдено от Върховния съд.

„В подкрепа на процедурата като областен управител направих необходимото обследване на статута на паметника и неговата собственост“, пише в позицията си инж. Зюмбюлев. „Установено е, че акт за държавна собственост никога не е съставян, нито по отменената наредба за държаните имоти, нито по сега действащия Закон за държавната собственост. Затова поисках и допълнителна информация от Дирекция „Регионален държавен архив“ – Пловдив, Министерството на външните работи и Министерството на културата.“

Отговорът на Министерството на културата е, че паметникът Альоша няма статут на единична недвижима културна ценност. Според Закона за културното наследство паметникът Альоша е ситуиран в границите на недвижима културна ценност  – Парк  „Хълм на Освободителите“, която е със статут на паметник от „местно значение“.

Областният управител счита, че ако Общинският съвет на Пловдив иска паметникът да бъде демонтиран, може да предприеме конкретни стъпки, за да задвижи процедурата за обследване на статута на монумента по Закона за културното наследство и Наредба № 3 от 2019 г. Нито правителството, нито Министерството на културата могат да вземат решение, без местния парламент на Пловдив, подчертава Илия Зюмбюлев.

Той е изпратил писмо до Общински съвет – Пловдив, в което препоръчва конкретни стъпки, за да се предприемат съответните дейности за премахване или запазване на Альоша.

„Всичко е в ръцете на Общинския съвет, който може да възложи на кмета да довърши процедурата по Закона за културното наследство и неговите поднормативни актове“, посочва управителят на областта.

Leave a Comment