Агрометеорология: Сухо и топло, но към края на месеца валежи

Прогноза за периода 25-31 август 2023 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от горещо и сухо време. Прогнозираните максимални температури, на места до и над 37 С ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните пролетни култури.

Ранните хибриди царевица приключиха развитието си и са във фаза пълна зрелост. При среднокъсните хибриди ще се наблюдава восъчна зрелост (Бъзовец, Николаево, Казанлък), а при късните – млечна (агростанции Търговище, Пловдив, Пазарджик). При слънчогледа ще протича узряване. Реколтирането трябва да се извършва при влажност на семената около 8% с цел трайно и качествено съхранение. При лозата в южните райони ще се наблюдава прошарване на зърната – агростанции Сливен, Любимец, Хасково, Чирпан, Пловдив. В тази фаза след превалявания растителнозащитните пръскания са насочени за опазване на гроздето от зараза със сиво гниене.

В края на периода ще настъпи промяна в агрометеорологичните условия от запад на изток – прогнозират се по-ниски температури и локални валежи. В районите, където ще остане без валежи отсъствието на влага в почвата ще възпрепятства основните и предсеитбени почвообработки и сеитбата на зимната рапица.Tам остава висока степента на пожароопасност.

 

Leave a Comment