Малко под 12 500 заявления са подадени за спешната помощ за слънчоглед

Обявените площи за подпомагане са близо 8,360 млн. декара, а помощта на декар ще е под 4 лева

12 466 заявления са подадени в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ –РА) за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед. Те са постъпили в периода на приема от 09.08. до 22.08.2023 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“.

Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара. Бюджетът за подпомагане е 32 759 650 лв. Ако бъдат одобрени всички заявления, то помощта на хектар ще е 39,16 лв. или 3,91 лева на декар.

Ставката на спешната финансова помощ ще се определи със заповед на министъра на земеделието и храните.

След извършване на административните проверки свързани с проверка за липса на изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) до 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

Leave a Comment