България смята, че прилагането на нови геномни техники дава предимства

На Съвета по земеделие в началото на септември ще се обсъди ползата на фермерите, ако са по-зелени и по-иновативни

Правителството одобри позицията на България за предстоящото Неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 3 – 5 септември 2023 г. в гр. Кордоба, Кралство Испания.

Министрите на земеделието на държавите членки на ЕС ще проведат дискусия на тема: ,,Новите технологии като инструмент за по-устойчиво селско стопанство в условията на измененията на климата“, въз основа на предварително разпространен от Испанското председателство документ.

В позицията на страната ни се посочва, че трябва да бъдат положени усилия за демонстриране на ползите от двойния преход, както зелен, така и цифров, за самите фермери. Това ще стане възможно единствено, ако има гаранция на национално и европейско ниво за достатъчна компенсация на земеделските стопани за положените допълнителни усилия и запазвайки тяхната конкурентоспособност. Следва да се работи за осигуряване на селскостопанска продукция с внедрени иновации, която да осигури устойчива и здравословна храна, фураж и суровини за биоикономиката. По този начин ще се позволи преходът към по-екологични и социално-икономически устойчиви селскостопански системи.

По отношение на новите геномни техники в позицията на България се посочва, че са неоспорими потенциалните предимства, които предоставят, заедно с прецизното земеделие и дигитализацията, и другите иновации в селското стопанство. Необходимо е да се създадат предпоставки за съвместно съществуване на тези продукти с конвенционалното и биологично земеделие, както и да се осигури равноправен достъп до генофонда за провеждане на селекционна дейност и недопускане на патентни ограничения в това отношение. Така ще се гарантира, че европейското селско стопанство ще се възползва от резултатите от изследванията, използващи нови геномни техники

Leave a Comment