Агрометеорология за септември: Ще има валежи със стопанско значение

Наднормените температури ще ускорят развитието на късните култури, валежите могат да предизвикат болести при гроздето и зеленчуците

Докена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от първото десетдневие на септември се прогнозират наднормени топлинни условия, които ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури. През този период при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – млечна и преход към восъчна зрелост

В началото на второто  десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. До средата на третото десетдневие те ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми. През този период се прогнозират валежи със стопанско значение, които след задълбочилото се засушаване ще подобрят  условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенници. До края на второто десетдневие на септември е оптималният агротехнически срок за сеитбата на зимна рапица.

През второто десетдневие и късните хибриди царевица ще приключат развитието си, при ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. Прогнозираните чести валежи през второто и първата половина от третото десетдневие ще повишат риска за развитие на патогени причиняващи гниене по зреещата плодова и зеленчукова реколта – сиво гниене по гроздето (Botrytis cinerea), късно кафяво гниене (Monilinia fructigena) по плодовете на есенно-зимните сортове овошки, картофена мана (Phytophthora infestans) по доматите от късното производство и др.

През втората половина от третото десетдневие се очаква сухо време и подходящи условия за прибиране на гроздовата реколта. Вследствие наднормените летни температури част от по-късните винените сортове грозде ще достигнат технологична зрелост по-рано от обичайните срокове. 

В края на септември е желателно крушовите насаждения трябва да се обследват за наличие на опасен вредител – крушовият пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само срещу възрастните индивиди в началото на есента. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 броя бръмбара на дърво) е необходимо третиране.

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване. 

Leave a Comment