Изплатени са малко над 36 млн. лв. по училищните схеми за 2022/2023 г.

Плодове, зеленчуци и млечни продукти се доставят на над 420 хил. деца в повече от 3 300 учебни и детски заведения

За изминалата учебна 2022/2023 година Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил до момента 43 618 266 лв. по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. От тях близо 36 млн. лв. (36 370 702 лв.) са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и детските градини и 7 247 564 лв. за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми – изпълнители.

В ДФ „Земеделие“ до момента са одобрени 101 заявителя по училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. През учебната година 2023/2024 доставки на плодове и зеленчуци ще получават 422 671 деца в 3 370 училища и детски градини, както и млечни продукти ще се раздават в 3 336 учебни заведения с включени 426 133  деца. На сайта на ДФ „Земеделие“ e публикуван списъкът с одобрените заявители.

През учебната година 2023/2024 по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти, на децата и учениците ще се доставят и биологично произведени такива. Освен продуктите по двете училищни програми, като задължителна съпътстваща мярка ще се доставя и пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

Припомняме, че всички одобрени заявители могат съгласно чл. 15, ал.9 от наредбата в срок до 10 дни след издаването на акта им за одобрение, да извършат промяна на предоставения график за доставките на плодове, зеленчуци, мляко, млечни продукти и мед. Промяната на предоставения график от заявителя се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи.

 

Leave a Comment