Пчеларите излизат на протест на 11 октомври, ако МЗХ не изпълни 8 искания на сектора

Пчеларите от 20 организации изпратиха декларация до министъра на земеделието Кирил Вътев, в която обявяват готовност за протест на 11 октомври.

Недоволството ще избухне, ако министерството неглижира 8-те искания на сектора, посочени в декларацията. Сред тях са създаване на междудържавна стратегия за оцеляване на пчеларите в кризата, в която се намират; изплащане на обещана от тази и от 2022 г. финансова подкрепа; безлихвени кредити; система за проследяване на пчелния мед и други.

Ето и текста на документа, който получихме:

До министър КИРИЛ ВЪТЕВ
Министерство на земеделието
и храните

ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми г-н министър, предвид изключително тежкото положение на сектор пчеларство, след задълбочен анализ и дълги обсъждания в сектора, представяме пред вас предложения за действия, които смятаме, че ще имат силен положителен ефект и ще дадат глътка въздух на пчеларите:

  1. Незабавно да сигнализирате европейските институции за изключително тежкото положение в което е поставено пчеларството в България и да се присъедините към подобните сигнали към ЕС от Румъния, Унгария, Полша и т.н. Настояваме да осъществите връзка с министерствата в изброените държави както и други в ЕС и изградите съвместна стратегия за подпомагане на сектора на ниво ЕС и неговото оцеляване.
  2. Незабавно да организирате изплащанията на всички заявени, но неизплатени плащания по линия на подпомагане заради войната в Украйна. Напомня ме ви, че има такива от 2022г.
  3. Апелираме към вас незабавно да организирате възможност за БЕЗЛИХВЕНО финансово подпомагане на стопанствата от сектора през фондовете на ДФЗ или други които сметните за подходящи.
  4. Настояваме незабавно да намерите подходяща формула за финансово подпомагане на стопанствата в сектора.
  5. Предвид края на годината и очертаващото се безпрецедентно ниско усвояване на средствата по Интервенциите по чл.55, настояваме за незабавно сформиране на Работна група за промени в Наредба 8 от 20.06.2023г. за прилагане на интервенциите в сектор пчеларство. Държим да ви уведомим, че процеса по нейното обсъждане във варианта в който сега е приета, бе силно опорочен и множество наши предложения за корекции бяха отхвърлени без НИКАКВИ аргументи. Резултата е на лице!
  6. Настояваме да създадете работна група, която да работи активно за регистрация на марка/бранд/ защитено наименование или др. на пчелен мед произведен в България спазвайки определени добри пчеларски практики, гарантиращи неговото изключително качество. Име под което да не могат да се търгуват никакви смеси и т.н. и което да поставя допълнителни критерии за опаковане, етикетиране, контрол и т.н.
  7. Настояваме сериозно да обсъдите и обмислите предложението за създаване на прозрачна, и адекватна електронна система за проследяемост на меда на територията на страната. Все пак меда е една от най-фалшифицираните стоки в света. Защо не България да не бъде първенец в борбата с тази фалшификация и лъжа на потребителите.
  8. В името на прозрачността на работата на новосъздадения КС, както и заради деликатната ситуация с представителността на множеството национални, общински и др. организации на пчеларите, представители на които са участници в КС, настояваме да обмислите и реализирате вариант за излъчване на живо на заседанията в интернет мрежата.

Уважаеми г-н министър с настоящата декларация обявяваме протестна готовност.
Уважаеми колеги от ВСИЧКИ пчеларски организации, призоваваме ви за подкрепа на настоящата декларация.
Изготвено от :
СНЦ Пчеларско сдружение Родопска пчела – Смолян
Браншови пчеларски съюз – Попово
ОБПС Нектар – Търговище
ОПС Акация 1899 – Пловдив
ОБПС гр. Стамболийски
ПС Сдружение Южна Пчела – Петрич
ПС Пчелари – Русе
ПД Липа – Стара Загора
ПД Нектар – Първомай
НПО Варненска златна пчела – Варна
СНЦ Пчела – Добрич
Общинска Браншова Пчеларска Организация – Шабла
ПС Акация – Каварна
ПД Средногорска пчела – Брезово
ПД Лавандула – Карлово
ПД Пчела – Балчик
Варненска Областна Пчеларска Организация
ПД Свещеник Иван Дончев
ПД Апис- Ямбол
ПД Букет – Ловеч

Leave a Comment