Българската аграрна камара също предупреди за протести и постави искания

В писмото до премиера и министрите на финансите и земеделието БАК настоява за отговор и среща до 15 септември

Българската аграрна камара (БАК) изпрати писмо до премиера акад. Николай Денков, финансовия министър Асен Василев и земеделския Кирил Вътев, в което предупреди, че членумащите в нея 13 организации са в протестна готовност.

Част от учредителите на БАК Архивна снимка

В писмото, изпратено от председателя Костадин Костадинов се посочва, че вече има затворени малки и средни стопанства, и че земеделието е пред крах, който ще повлече „голяма част от доставчици, партньори и дългогодишни сътрудници“ и ще предизвика „загуба на работни места, на регионална стабилност и местна икономика“.

Осем са исканията към премиера и двамата министри от страна на камарата. На първо място е не само удължаване на забраната за внос на слънчоглед от Украйна, но и добавянето на внос на нерафинирано олио, сухо мляко, плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти от Украйна.

БАК настоява спешно да се изплати обещаната помощ от 213 млн. лв., за която се кандидатстваше още през април.

Държавната помощ за измръзналите в ранната пролет овощни градини също трябва да бъде преведена възможно най-скоро.

Ето и текста на писмото:

ДО
АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н КИРИЛ ВЪТЕВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОТНОСНО: Предприемане на спешни действия за спасяване на сектор „Селско
стопанство“
УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,
УВАЖЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪТЕВ,

Българска аграрна камара (БАК) е първото и единствено по рода си обединение на 13 утвърдили се през годините организации от подсекторите (браншовете) на земеделското производство, което представлява интересите на над 10 000 български земеделски производители от различните подсектори на растениевъдството и животновъдството (…)

(…) През настоящата година българските земеделски производители са изправени пред безпрецедентни трудности дължащи се на климатичните промени (напр. измръзвания на трайните насаждения), водещи до ниски или липса на добиви, завишените изисквания на Общата селскостопанска политика и Зелената сделка, водещи до непосилна административната тежест за земеделските стопани, високи себестойности на земеделските продукти, ниски изкупни цени на земеделската продукция, нарушените пазари на земеделските продукти в международен мащаб,
включително увеличен внос на земеделски продукти от Украйна.

В резултат, ставаме свидетели на затваряне на земеделски производства, особено на малки и средни земеделски стопанства. Крахът в земеделието неминуемо ще повлече със себе си сътресения в голяма част от доставчици, партньори и дългогодишни сътрудници, както и до загуба на работни места, на регионална стабилност и местна икономика.

Не по-малко притеснителна е липсата на каквито и да е политики и предприемане на навременни мерки от страна на държавата за подкрепа и стабилизация на сектора, липсата на отношение и комуникация и тоталното неглижиране на сектор „Селско стопанство“ от страна на ръководството на аграрното министерство.

Във връзка с гореизложеното настояваме за следните спешни действия от Ваша
страна:

  1. Продължаване на забраната за внос на слънчоглед от Украйна и въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, сухо мляко, плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти от Украйна.
  2. Изплащане на пълния размер от 213 млн. лева към земеделските производители до 30.09.2023 г. за компенсация на повишените разходи за производство в следствие на войната в Украйна.
  3. Незабавно изплащане на сумата от 20 млн. лева за компенсиране на земеделските производители със 100 % пропаднали площи;
  4. Осигуряване на необходимите средства за пренотифициране на съществуващи държавни помощи и за нови държавни помощи, включително за минимални помощи de minimis за производителите на грозде, картофи, малини, оранжерийна продукция и тютюн и за
    животновъдите и производителите на пчелен мед, както и определянето на конкретни срокове, в които да бъдат изплатени държавните помощи към земеделските производители;
  5. График на изплащане на субсидиите по заявените за подпомагане площи и животни по интервенциите по Стратегическия план по ОСП за кампания 2023;
  6. Облекчаване на условията по интервенциите по Стратегическия план по ОСП с оглед на доказване на произведената продукция по интервенциите за обвързано с производството подпомагане.
  7. Законодателни инициативи свързани с фундаментални въпроси на земеделското производство като напояването, поземлените отношения, засилването на пазарната позиция на земеделските производители в агрохранителната верига и др.
  8. Нов модел на комуникация с държавните институции и в частност с политическото ръководство и администрацията на МЗХ, който да елиминира формалните форми на диалог като т.нар. „консултативни съвети“.

Очакваме Вашия отговор по поставените от нас ключови и комплексни въпроси до 15 септември и при необходимост сме на разположение за провеждане на нарочна среща с Вас в спешен порядък.
При липса на реакция от Ваша страна, Ви информираме, че организациите – членове на БАК са в пълна готовност да организират национални протести в защита на българските земеделските производители.
11 септември 2023 г.

С уважение,
Костадин Костадинов, Председател на УС на Българска аграрна камара

Leave a Comment