3 млн. лв. за увеличаване на академичните заплати в Селскостопанска академия

Вдигат се заплатите и във висшите държавни училища

Министерският съвет прие днес постановление за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия (ССА) за 2023 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.

ССА

Целта е да се актуализира структурата на работната заплата на академичния състав в ССА, като се увеличат началните размери на основната работната заплата на академичните длъжности, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане в ССА, се посочва в прессъобщението.

Отново днес правителството увеличи с 20% минималната заплата на най-ниската академична длъжност в държавните висши училища. Така тя се вдига от 1500 на 1810 лева, считано от 1 август 2023 г. За тази цел правителството отпусна 16 млн. лева за увеличение възнагражденията на академичния състав в държавните университети. Средствата са за повишаване на заплатите както на асистентите, така и на останалите преподаватели.

Допълнителните 16 млн. лв. ще бъдат предоставени на 33 държавни висши училища с общо 12 436 души академичен състав, в това число 2 401 асистенти.

Leave a Comment