До 253 лв./дка достига наемът за ползване на държавна земеделска земя във Видин

Цената е четири пъти над обявената от НСИ за 2022 г.

До 253 лева за декар е достигнала наемната цена за ползване на земя от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин. Това се вижда от публикуваната на страницата на областната земеделска дирекция във Видин таблична справка за отдаването на земи през 2022/2023 г.

изорана нива

Цената е четири пъти по-висока от обявената от Националния статистически институт за 2022 г. средна рента за ниви в Северозападния район, която е 63 лева за декар.

Справката на видинската дирекция е за земи, които са визирани в чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно: „Земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по ал. 4 могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена на която са сключени договорите за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

Според оскъдните данни (не се съобщава колко декара са предоставени за ползване, каква категория са, кои са ползвателите, с които се е сключил договор и др.) се вижда, че най-високата наемна цена е в община Грамада, землището на с. Тошевци – 253 лв./дка. В същата община най-ниската наемна цена е 80 лева.

В община Видин в 10 землища наемната цена е над 200 лева, а в 4 е по-висока от 150 лева.

В община Димово са отдадени под наем земи в общо 17 землища, в 12 от които рентата е над 200 лева, а най-ниският наем в тази община е 127 лева в село Яньовец.

В община Кула са били отдадени държавни земи в 9 землища. В 7 от тях наемната цена е от 223 до 248 лв./дка, а в две е 111 и 196 лева на декар.

Само в община Чупрене, където са отдаде под наем земи с две землища, цената изглежда нормална – 31 и 49 лева.

В същото време депутатът от ПП-ДБ Любен Иванов е отправил въпрос към земеделския министър Кирил Вътев именно за високите цени на рентите за земи от държавния фонд в област Видин, който всяка година се ползват от едни и същи аграрни фирми. Според запитването същите тези фирми не плащат дължимите месечни вноски. Любен Иванов изисква от Кирил Вътев да предостави информация кои са фирмите, които ползват ниви от ДПФ в областта.

Въпросът е особено актуален в тази тежка за земеделците година, в която повечето от тях са решили да платят наемната цена в натура, а не с пари. Тези, които миналата година са се увлекли в намерението да обработват повече земи, и са наддавали за ползването на ниви от ДПФ, сега наистина са в трудна ситуация с подписани договори, които трябва да изпълнят на фона на изключително ниските изкупни цени на реколните от житни и маслодайни култури.

Leave a Comment