Доставчикът по училищните схеми „Ню проджектс консулт“ чака от 2019/2020 г. 260 000 лв. от ДФЗ

През 2018 г. Милена Рашева бе посочена от Чавдар Маринов като новорегистриран земеделски производител, който ще трябва да купува продукция, за да доставя на плодове и зеленчуци на 217 хил. деца

Земеделският производител Милена Рашева чака от четири години ДФ „Земеделие“ да и прати доставена на деца и ученици земеделска продукция по схемата „Училище плод“. Нейната еднолична фирма „Ню проджектс консулт„ЕООД е била одобрена от фонда като доставчик. ДФЗ обаче все още не ѝ е платил 260 хил. лв. за доставки през учебната 2019/2020 г. въпреки множеството спечелени дела, гледани от различни съдебни инстанции. За това разказва изпратено до медиите писмо.

Снимка от участие на Милена Рашева в „ЕвроДикоф“

Проблемите на „Ню проджект консулт“ вероятно започнаха през 2018 г., когато Чавдар Маринов, председател на Асоциацията на организациите на производителите на плодове и зеленчуци обяви на пресконференция, че фирмата на Рашева няма да доставя собствена продукция, тъй като не може да я произведе. Маринов обясни, че Милена Рашева е наскоро регистрира земеделски производител с общо 185 дка земя, пръсната в 4 области. Тя бе спечелила към онзи момент правото да доставя плодове и зеленчуци на 217 000 деца. Чавдар Маринов доказа с изчисления, че стопанството на „Ню проджектс консулт“ няма как да произведе например ябълки за толкова много деца – Прочети ТУК)

Още в края на май 2019 г. г-жа Рашева изпрати писмо до медиите, с което съобщи за задължения на фонда към фирмата ѝ.

Прочети още: Две от най-големите земеделски компании са доставчици по училищните схеми

В днешното писмо се разказва подробно и с доста крайни определения (които няма да цитираме тук) одисеята на земеделския производител Милена Рашева.

Ето и съдебната история по случая:

„За учебната 2019/ 2020 г. , земеделският производител “Ню Проджектс Консулт” получава акт за одобрение от изпълнителния директор на ДФЗ за изпълнител по училищните схеми. Фирмата доставя собствената си продукция – ябълки и круши, авансира плащането на доставките за други плодове и млечни продукти, подава в определения срок заявки за плащане, но ДФЗ не превежда средствата.

Минава срокът за първото плащане, след това на второто и така след пет месеца “Ню проджектс консулт” получава заповед за спиране обработката на заявките за плащане от 13.08.2020 г. В заповедта ДФЗ сочи, че е подаден сигнал до Върховна касационна прокуратура (ВКП) срещу земеделския производител, който е вече трети по ред от 2018 г.

През изминалия период вече е сезиран от “Ню проджектс консулт” Административен съд София-град (АССГ) за незаконосъобразния мълчалив отказ на изпълнителния директор на ДФЗ да се произнесе по подадените заявки за плащане за цялата учебна 2019/2020г. на обща стойност 260 хил. лв. , потвърден от ВАС на 11.05.2020 г.

АССГ отменя заповедта за спиране, ВАС потвърждава с определение от 23.02.2021 г. СГП постановява отказ от образуване на досъдебно производство по подадения трети сигнал от ДФЗ.

Недоволен от постановлението на СГП и изчерпал своите съдебни възможности, ДФЗ се оплаква пред горестоящата Апелативна прокуратура (АП) – София. Прокурор от АП – София мигновенно отменя постановлението на СГП и назначава нова проверка с постановление от 27.04.2021 г. 

Това дава основание на Васил Грудев в последния си работен ден като изпълнителен директор на ДФЗ да издаде втора заповед за спиране обработката за плащане от 10.06.2021 г.

Драмата обаче продължава. СГП подава сигнал над 1000 стр. до ВКП срещу постановлението на АП – София. С постановление от 15.07.2021 г., ВКП уважава сигнала на СГП и отменя постановлението на АП- София като неправилно, за което излага мотиви. Втората заповед отново е отменена от АССГ.

Никога няма да забравя деня, когато входирах в ДФЗ постановлението от ВКП„, споделя Милена Рашева. Докато чаках пред деловодството, учтиво помолих за среща с г-н Борис Михайлов, изп. директор на ДФЗ, по това време. Веднага ме прие, показах му входираната вече молба, при което извика ресорния зам. изп. директор. След като му показа молбата с приложеното постановление на ВКП, възкликна: Веднага й платете на тази жена!„, посочи Рашева.

„Не вярвах, имах някакво предчувствие, че ще подадат нов сигнал, жалба, заповед и т.н. Мина една, после втора седмица, плащане от ДФЗ няма“, коментира Милена Рашева. Изумена съм от умишлените действия и бездействия на ДФЗ, който грубо погазва не само закона, но и показва явно неуважение към съда и прокуратурата, подчертава Милена Рашева. 

По жалба на земеделския производител е образувано дело за причинени имуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) в АССГ. Съдия Красимира Проданова е приела иска на “Ню проджектс Консулт” за неоснователен. Считам, че първоинстанционният съд не е преценил правилно фактическата обстановка, явно е объркал дати на подадени заявки, падеж за плащане, мълчалив отказ, две заповеди, три постановления, още толкова определения на АССГ и ВАС, обясни Милена Рашева. 

По касационна жалба на “Ню проджектс консулт” е образувано дело N4040 по описа на ВАС, насрочено за о.с.з. на 25.09.2023г.

Сигурна съм, че ВАС ще постанови справедливо решение. Не е нормално, да възлагаш изпълнение на работа и да не си платиш. Четири месеца мълчиш, повече от една година ме влачиш по прокуратура и полиция да давам обяснения, по съдилища да обжалвам освен незаконни, но и издадени извън всякакви срокове административни актове. Още повече, че две години доставях моята собствена продукция да нахраня децата, което е задължение на държавата и да си чакам парите години. Аз как да работя, като не ми плаща ДФЗ? Как да си платя разходите?„, пита Рашева.

Leave a Comment