Промени в Стратегическия план: Ще се коригират три ДЗЕС – стандартите 4,5 и 6

Отпада изискването за зимна почвена покривка в ДЗЕС 6

В парламентарната земеделска комисия снощи депутатите бяха запознати с предложенията на аграрното министерство за корекции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Още в началото министър Кирил Вътев предупреди: „Ще има много недоволни от промените, които сме предложили, аз съм сигурен. Но те ще са недоволни от това, че се завишава изискването за производство, което е странно и парадоксално, защото всеки един производител иска да произведе повече, да продаде повече и да спечели повече. А не да получи повече помощи.“

Най-напред бяха представени от Петър Кировски, директор на дирекция „Растениевъдство“, исканите корекции в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Промените касаят три стандарта: Стандарт 4 „Изграждане на буферни ивици по продължението на водните басейни“, Стандарт 5 „Управление на обработката на почвата за намаляване на опасността
от деградация и ерозия на почвата, включително предвид ъгъла на наклона“ и Стандарт 6 „Минимално покриване на почвата за избягване на голи почви в най-чувствителните периоди“.

В Стандарт 4 се предлага ширината на буферните ивици до водните басейни да бъде намалена от 5 на 3 метра, както е според минимално изискване на Регламент 2115. Целта е да се оставят 2 метра като производствена зона.

В Стандарт 5 промяната е козметична и е свързана с оплаквания на земеделските стопани, че когато работят наклонени терени има голяма опасност и затруднение за това, че може да се обърне тракторът с прикачния инвентар. В този стандарт без да се противоречина основния текст, се дава допълнителна възможност на стопаните да работят по хоризонталите, но и друга възможност – да има и минимална вертикална обработка. За тази промяна има предварителна положителна оценка от страна на Европейската комисия.

В Стандарт 6 предложението, което е гласувано от Комитета по наблюдение, е да не се работи в зимен период. Чувствителният период да е ограничен само през лятото- от юни до края на септември. Само през този сезон трябва да се спазва 80% покритие на почвената повърхност през летния период. По този начин в Стандарт 6 отпада наклонът като фактор.

Първоначалната реакция на ЕК не е много положителна, но предстоят разговори с доводи, предоставени с данни от институт „Пушкаров“ и НИМХ, поясни Петър Кировски.

Той уточни, че Главна дирекция „Околна среда“ в ЕК има една генерална цел 80% от почвите да бъдат покрити. Тази цел не е съобразена с различните климатични особености във всяка страна.

Leave a Comment