Агрометеорология: Сухото време ще продължи да бави поникването на есенниците

Прогноза за периода 6 – 12 октомври 2023 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време с температури до и над климатичните норми.

През периода късните сортове ябълки и круши и късните винени сортове грозде ще достигнат консумативна и технологична зрелост.

Отсъствието на валежи със стопанско значение от началото на есента и изчерпването на почвените влагозапаси в горните слоеве ще възпрепятства качественото провеждане на почвообработките и ще забави поникването и началното развитие на засетите есенни посеви със зимни житни култури и маслодайна рапица. През периода изтича агротехническия срок за сеитбата на пшеница в хълмистите полета и зоната на Предбалкана на Северна България. Топлото време е предпоставка за увеличаване плътността и вредната дейност на обикновената полевка в площите с люцерна, което налага обследване на посевите.

През повечето дни от периода условията ще позволяват прибирането на късните хибриди царевица и слънчоглед.

В края на периода във високите полета и котловините се прогнозират условия за образуване на слани и риск от повреди по неприбраната зеленчукова реколта от късното производство.

Leave a Comment