Три пъти повече пшеница сме експортирали по море спрямо 2022 г.

Спрямо година по-рано ечемикът е с най-голям спад от 39,4%, а слънчогледът с най-малък – 28%

През периода юли – септември 2023 г. през „Пристанище Варна“ ЕАД са изнесени
общо 741,6 хил. тона пшеница (в т. ч. 46,2 хил. тона през последните две седмици), съобщава Министерството на земеделието и храните, като цитира данни на пристанището.

Още по-голям е ръстът на износа на ечемик – 21 пъти. Все още през пристанището не е отчетен износ на рапица от реколта `2023.

По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени култури –
по морски, речен и сухоземен път), през изминалата 2022/23 пазарна година извън страната
са реализирани общо 4 084,3 хил. тона пшеница, 256 хил. тона ечемик и 225,3 хил. тона
рапица. Количествата бележат спад спрямо предходния сезон, съответно с 29,6%, 42,3% и
20,1%.

При 8,6 хил. тона отчетени за последната седмица, общо изнесеното количество
царевица през Пристанище Варна от началото на септември до 1 октомври 2023 г. достига 14 хиляди тона. По същото време на миналия сезон все още не е бил регистриран експорт. През
първия месец на текущата 2023/24 пазарна година през порта не са преминавали товари със
слънчоглед за износ.

От началото на юли 2023 г. до момента не е регистриран внос на зърнени и
маслодайни култури през двете наблюдавани пристанища във Варна и Бургас.

По данни на САПИ цените на зърнените и маслодайни култури са с трагично висок спад на фона на всеобщата инфлация и нарасналата себестойност на продукцията.

Към края на септември хлебната пшеница е със средна изкупна цена от 387 лева/тон (-36% спрямо година по-рано), фуражната е 366 лв./т (-38,7%), ечемикът струва 339 лв./т (-39,4%), царевицата е 389 (-32,6%), слънчогледът 719 лв. (-28.1%).

Leave a Comment