Кирил Вътев с три оригинални идеи за подпомагане на земеделските стопани

От догодина тръгва конкурс за производители на най-успешните български продукти

Ще се открият магазини само за свежи родни храни

Подготвя се де минимис за най-малките стопанства, неполучили подкрепа досега

Министерството на земеделието и храните ще проведе конкурс за производители на най-успешните български продукти представени на пазара, в категории: плодове, зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед. Очаква се конкурсът да стартира през следващата година. Това каза министърът на земеделието и харните Кирил Вътев по време на посещението си на „Национално животновъдно изложение – Сливен 2023 г.“ в гр. Сливен. Той посочи, че целта е да се стимулира производството на повече български продукти, които да стигат до пазара. В тази връзка министър Вътев съобщи, че се обсъжда и идеята за създаването на български магазини само с регионални продукти или т. нар. „свежи продукти“. Той поясни, че има доста добри примери от Франция, Австрия и Италия. Работим усилено за достъп на земеделските производители и животновъди до пазари, а на потребителите до родни продукти, информира министърът. 

Друг приоритет на министерството са пасищата за животновъдите и насърчаването на общините да помагат на земеделските производители по всякакъв начин. С промени в закона за поземлените отношения пасищата ще се дават приоритетно на животновъдите, допълни още министърът.

Министър Вътев посочи още, че през последните 2 месеца на земеделските производители и животновъди са изплатени такива суми, каквито до сега не са плащани. За помощта de minimis министърът каза, че тази година ще бъде за най-малките, които не са получавали по никаква програма подкрепа. Най-малките в животновъдството са стопанства с говеда до 30 овце, а при плодовете и зеленчуците до 300 дка, при пчелите е свободно, който не е ползвал de minimis досега ще може да ползва, ако не е достигнал тавана може отново да кандидатства, поясни министърът.

Министър Кирил Вътев разгледа изложението и награди животновъди в различни категории. Изложение традиционно се подкрепя финансово от МЗХ. На него се представят породи животни от различни видове – биволи, крави, коне, кози, овце, кучета както и екзотични животни. Акцент е богатото биологично разнообразие на видовете и породите селскостопански животни отглеждани у нас. Повече от 160 фермери презентират постиженията на българската селекция на местни и комерсиални породи, както и фермерски продукти, произведени по стари български рецепти. Представено е и ново технологично оборудване, както и ветеринарни лекарствени продукти и фуражи.

На събитието присъстваха и заместник-министърът на земеделието и храните Деян Стратев и председателят на Комисията по земеделието, храни и гори към Народно събрание Десислава Танева.

Снимки на МЗХ

Leave a Comment