Какви ще са ставките за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци през 2024 г.

Най-важната промяна за оранжериите в Стратегическия план са двете ставки – за отопляеми и неотопляеми

Картофите излизат в две групи – за нишесте и за семепроизводство

Сливите и десертното грозде се вливат в групата на плодовете

Основната промяна в Стратегическия план (СП), която касае оранжерийното производство, са двете ставки при обвързаната подкрепа.

Министерството на земеделието подготвя промените в плана за нотификация от Брюксел. Преди десетина дни измененията бяха представени пред Комисията по земеделие в Народното събрания, а преди това бяха обсъдени и в Комитета по наблюдение на СП. Измененията касаят и обвързаното производство на плодове и зеленчуци, както и подкрепата за животновъди.

Въпреки, че Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция неведнъж предупреди Министерството на земеделието, че е необходимо да се отчитат различните разходи при производство на зеленчуци в отопляеми и в неотопляеми съоръжение, в СП бе посочена една ставка и тя бе 8 184,44 евро/ха.

Сега МЗХ предлага две ставки: 8 184,44 евро/ха за отопляеми оранжерии и 5,301.00 евро/ха за неотопляеми.

Друга разлика е, че този път няма посочени в числа изискуеми добиви по култури и според това дали оранжериите са отопляеми и неотопляеми. Тези добиви, както и дефиницията за отопляеми оранжерии ще бъдат определени в националното законодателство.

Други ставки в обвързаното подпомагане:

Обвързано с производството подпомагане на доходите – Плодове

Ново: Към групата на плодовете влизат сливите и десертното грозде, които в СП бяха в отделна група с по-ниско подпомагане. Освен това са въведени две ставки: до 30 ха и над 30 ха.

Максимална ставка до 30 ха – 938,78 евро/ха; над 30 ха – 625,86 евро/ха

Обвързано подпомагане на домати, краставици, корнишони и патладжани

Ново: Увеличен бюджет за 2024 г. – 2 746 733,54 евро/ха.

Максимална ставка 824,57 евро/ха

Обвързано подпомагане за лук и чесън

Ново: Намалени площи (тъй като от групата излизат картофите) на 2 974,46 ха

Намален бюджет – 2 061 370,02 евро

Обвързано подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване

Ново: Увеличение на планираната площ; увеличение и на бюджета по интервенцията

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци в планински райони

Ново: Намаление в планираната площ – 200 ха за 2024 г.; намаление и на бюджета на интервенцията

Обвързано подпомагане за картофи за производство на нишесте и за производство на семена от картофи

Ново: Планирана площ на картофите за нишесте 250 ха; бюджет 179 230 евро; ставка 860 евро/ха

Планирана площ на картофи за семена 450 ха; изискуем добив 10 000 кг/ха; бюджет 419 398 евро; ставка 932 евро/ха

Leave a Comment