Фермерите страдат много по-често от тревожност и депресия в сравнение с останалите професии

Почти половината от стопаните са под силен психологически стрес, сочи психоложко изследване в Германия

Фермерите страдат от депресия или прегаряне много по-често от обикновения човек. До този извод стига психологът Мария Рот. 

За първи път психологическата ситуация на фермерите в Германия беше научно изследвана. (Излишно е да казваме, че в България такова проучване няма.) Резултатите от магистърската теза по психология на Мария Рот са тревожни. Както се оказва, фермерите са много по-склонни да страдат от депресия , тревожност и прегаряне, отколкото средното германско население. Следователно положението на германските фермери е подобно на това на техните колеги по света, пише аgrarheute.

В Германия 4,5 пъти повече фермери са засегнати от прегаряне, отколкото останалото население. Над два пъти повече (2,2) фермери страдат от тревожност. А степента на депресия сред тях е три пъти по-висока, отколкото сред общото население.

Мария Рот обобщава: „Ако вземете предвид всички променливи, това показва, че само 54 процента от фермерите не отговарят на нито една от трите диагнози и могат да бъдат класифицирани като здрави. Съответно почти половината от всички фермери са под силен психологически стрес.“

Младата психоложка, която е от фермерско семейство, е очаквала поразително високите числа, но причините са я изненадали. „Не е важно количеството работа, ранното ставане, грижите за животните, почти никакви отпуски и други подобни, а сложната бюрокрация, представянето на селското стопанство в медиите, решенията, взети в селскостопанската политика и репутацията на професията в общество„, обобщава причините Мария Рот.

По нейни наблюдения фермерите често се чувстват неразбрани и затова не позволяват на никого да им помогне.

Мария Рот подозираше, че е по следите на взривоопасна тема, поради което искаше да получи надеждни данни. „Средно са нужни около 50 събеседници за магистърска теза. В моя случай щях да имам нужда от поне 380 участници, за да мога да направя статистически измеримо изследване“, разказва Рот.

Но тя беше поразена от факта, че най-накрая получи 3831 попълнени формуляра. „Проучването докосна чувствителна точка.“ Около 300 фермери също се свързаха лично с психолога по имейл. „Хората отговаряха на въпроси в продължение на 10 минути. Необременен фермер вероятно щеше да реши да не участва в анкетата.“

„Фермерите са написали, че вече не виждат себе си, че вече нямат перспектива, нямат качество на живот, те просто функционират.

Млади хора, които са на път да поемат фермата, описват своя „брутален страх“ от стопанството, „защото не знаят как може да работи, защото всички изисквания и условия стават все по-лоши и по-строги, защото това е просто въпрос на това, че е време нещата да се влошат отново.

Анкетираните много често обсъждаха, че са били превърнати в изкупителна жертва за проблеми, засягащи обществото като цяло, като емисии на метан, глифозат, изменение на климата, замърсяване на почвата и въздуха и че това ги натоварва много“, посочва Рот.

Отделни шокиращи описания са запечатани в нейната памет, като това на фермера, който гледа нагоре към гредите в плевнята си всеки ден и се чуди кога ще ги използва.

Или фермерът, за когото всяка непозната кола, която влезе във фермата, предизвиква паник атака, защото се страхува, че ще дойде проверка и фермата му ще бъде запечатана. Колкото и шокиращи да бяха някои от историите, Мария Рот и нейният брат, активен фермер, преживяха ежедневието на фермерите точно както е описано.

Сега Мария Рот работи като психолог в баварска клиника.

Изследванията показват, че разстоянието между фермерите и потребителите нараства. В индустриализираните страни само около 2,5 процента от всички служители работят в селското стопанство. „Като производители на нашата храна, фермерите заемат важна, дори фундаментална позиция в нашето общество.“ От гледна точка на Рот, спешно са необходими допълнителни изследвания.

Проучването в числа

  • Прегорели в професията:

6% от общото население

27% от фермерите

  • страх:

15% от общото население

33% от фермерите

  • Депресия:

8% от общото население

24% от фермерите

Leave a Comment