При 93% реколтирани площи със слънчоглед и 65% с царевица, производството е с една четвърт по-ниско спрямо 2022 г.

С твърде бавни темпове и сякаш с нежелание продължава прибирането на слънчогледа и царевицата. Продукцията, събрана до момента е с около една четвърт по-ниска в сравнение с началото на октомври миналата година.

Тази година площите, заети със слънчоглед, са с близо 10% по-малко спрямо 2022 г. и са 860 068 хектара. Към 5 октомври по данни на МЗХ са реколтирани 799 369 хектара, които представляват почти 93 процента от маслодайната култура. Средният добив е 190 кг/дка и е с 16 на сто по-нисък в сравнение с миналогодишния. Продукцията е с 24,1 на сто по-малко.

При царевицата реколтираните площи към същата дата са 65 на сто от всички, заети с тази култура. При 535 234 хектара, засети с царевица тази година, ожънати са 346 851 ха. Прибраната продукция от грубото зърно е с 27,4% по-ниска спрямо 5 октомври 2022 г. Средният добив е 418 кг/дка и е с 12,7 на сто под получения преди година.

По данни на САПИ цената на слънчогледа към 4 октомври е 712 лева/тон, а на царевицата е 385 лева. Спадът спрямо миналата година е съответно 30,5% и 33,7%.

Leave a Comment