Агрометеорология: Очакват се 15-20 л/кв. м. валежи

Прогноза за периода 13-19 октомври 2023 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Отсъствието на валежи през първото и началото на второто десетдневие на октомври доведе до задълбочаване на формиралото се засушаване. В по-голямата част от полските райони на страната,  отсъства продуктивна влага в 50сm почвен слой, а в отделни райони от Югозападна България (агростанция Кюстендил) – и в целия еднометров слой.

След прогнозираното сухо и топло за сезона време до средата на октомври през втората половина от второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. През този период се прогнозират повсеместни валежи, на места до 15-20l/m, подобрение на водно-физичното състояние на горния почвен слой и на условията за провеждане на изоставащите предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване с есенници. Поради засушаването на много места в полските райони са пропуснати агротехническите срокове, през септември, при сеитбата на зимна рапица. Очакват се закъснения и при сеитбата на зимните житни култури. В средата на октомври изтичат оптималните срокове за сеитбата на пшеницата в Северна България. През следващия период започват агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури в южните райони на страната. 

Прогнозираните валежи през втората половина от следващия период се очаква да осигурят необходимата влага за началните фази от вегетацията на есенните посеви. В края на второто десетдневие на октомври при засетите зимни житни култури (агростанция Търговище) ще протича фаза поникване и начално листообразуване

Подходящи условия за приключване на гроздобера, за прибиране на есенните  сортове овошки ще има в началото и в края на периода.

Leave a Comment