При служебното управление на Министерството на земеделието през 2022-2023 г. са уволнени 1472-ма служители

Правителството обяви, че по време на двата служебни кабинета в периода август 2022 г. – юни 2023 г. общо освободените служители в администрацията са 13 211.

Най-голям брой напуснали има в Министерството на транспорта и съобщенията, следвано от Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието.

Ето и таблицата, предоставена от правителствената пресслужба:

По подадени към МС справки от
министерствата и структурите към тях ОСВОБОДЕНИ

0 Министерски съвет 145
1 Министерство на образованието 1184
2 Министерство на финансите 634
3 Министерство на здравеопазването 30
4 Министерство на земеделието и храните 1472
5 МРРБ 558
6 Министерство на правосъдието 378
7 Министерство на културата 39
8 Министерство на енергетиката 725
9 Министерство на отбраната 88
10 Министерсвто на външните работи 68
11 Министерство на вътрешните работи 1793
12 Министерство на околната средаи водите 300
13 Министерство на транспорта и съобщенията 4634
14 Министерство на младежда и спорта 85
15 Министерство на иновациите и растежа 189
16 Министерство на икономиката и индустрията 246
17 Министерство на електроното управление 142
18 Минитсерство на туризма 0
19 Министерство на труда и социалната политика 501
Общо: 13211

Leave a Comment