Рентите за ползване на земеделска земя у нас са по-високи от тези във Франция, Испания и Унгария

Проучване на доц. Мария Станимирова за цените на земеделската земя и размера на наемите в периода 2000-2022 г. бе представено на международен форум във Варна

Средният размер на поземлените ренти у нас е сред най-високите в Европа, съобщи доц. д-р Мария Станимирова, преподавател към катедра „Аграрна икономика“ при Икономическия университет във Варна. Тя представи свое изследване за актуалните тенденции в развитието на пазара на земеделската земя в България на международна конференция, чиито домакин бе варненският университет, съобщи БТА. Проучването й обхваща периода 2000-2022 година. 

През всичките тези години цената на земеделската земя у нас непрекъснато се повишава, разказа пред БТА доц. Станимирова. Увеличението е средно с 15 процента на година. Особен тласък за повишението на цените дава присъединяването на страната ни към ЕС и започналото след това изплащане на помощи по т.нар. схема за единно плащане на площ. Така докато през 2000 година декар земеделска земя у нас е струвал средно 137 лева, то през миналата година сумата вече надхвърля 1300 лева. Станимирова подчерта, че цената е различна в отделните райони на страната. Най-висока е в Североизточния регион, в Добруджа, където вече достига близо 2000 лева за декар. Най-скромни са цените в Югозападния и в Южен централен район.

Изследването на доц. Станимирова показва, че въпреки ръста на средната цена на земеделската земя у нас, тя все още е по-ниска в сравнение с останалите европейски държави. По този показател страната ни е под средата на класацията, в дъното на която са Естония и Хърватия. Най-скъпа е земеделската земя в Нидерландия, следвана от Люксембург и Италия. Ако се погледнат разликите в цените в отделните райони обаче, става ясно, че в най-скъпия район – Добруджа, стойността на декара е по-висока от Унгария, Хърватия, Словакия, посочи експертът.

През всичките години се е увеличавал и средният размер на изплащаните поземлени ренти или наеми на собствениците на земи. Наемната цена се е вдигала през 2000-2022 г. средно с около 10 процента на година, така че ако през 2010 г. са били изплащани средно по 23 лева на декар, през миналата сумата вече е 61 лева. За рентите също е валидно, че са различни в отделните райони на страната, допълни експертът. По думите й най-ниските са в Югозападния район. Най-големи суми получават собствениците на земи в Североизточния регион, в части от който рентите вече надхвърлят 93 лева на декар.

По отношение на рентите изследователят посочи, че според последните данни за цените страната ни изпреварва дори Франция, Испания, Унгария. Средната стойност на поземлената рента у нас е равностойна с тази във Финландия, Полша, и е много по-висока в сравнение с Румъния, разказа още Станимирова, като уточни, че сумите са значително по-високи само в Гърция, Нидерландия и Италия.

Всъщност, размерът на поземлената рента е основен фактор за определяне цената на земята, допълни Станимирова. Според нея на национално ниво у нас ключовите култури, които също имат значение при формирането й, са пшеницата, слънчогледът и царевицата. Там, където се отглеждат масово, и рентите са по-високи. Другият фактор за непрекъснатото повишение на цените на земеделската земя е инфлацията.

Leave a Comment