Одобрени са от правителството 8 млн. лв. за повишаване на заплатите в БАБХ и ИАГ

Правителството прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. в размер на 8 000 000 лв.

Със средствата ще бъдат увеличени възнагражденията на персонала в Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 година

С постановлението се цели осигуряване на ефективно функциониране на администрацията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Цели се и подобряване ва организацията на работа, както и повишаване на мотивацията за привличане и задържане на служители в структурите и въвеждане на по-справедливо заплащане на служителите.

Leave a Comment