Ставката на преходната помощ за крави е 73,75 лв., за биволи 129,06 лв.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев са определени ставките по интервенцията за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството за Кампания 2023 г.

биволи

Подпомагането ще се изплати на един транш през месец октомври тази година.

По интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, ставката е 73,75 лева за говедо и 129,06 лева за бивол.

Припомняме, че до миналата година тази помощ бе изплащана на два транша.

За 2020 г. общата ставка (първи плюс втори транш) бе 170,92 лв. за говеда и 299,11 лв. за биволи. 

Leave a Comment