Кандидати от Пловдив, Благоевград, Кърджали и Смолян са с повече шансове за финансиране изграждането на Центрове за плодове и зеленчуци

По процедурата от Плана за възстановяване и устойчивост се допускат разходи за строеж, оборудване, фотоволтаици, транспорт

Започна да тече почти двумесечния срок за кандидатстване по процедурата за изграждане на Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. Тя се финансира от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

С най-големи шансове да получат подпомагане в размер на 50% от разходите по създаване на логистичен център са групите и организациите на производители. Това, че такава структура (а не самостоятелни кандидати) подава заявление за участие в процедурата, ѝ дава автоматично най-високия брой точки – 15.

Ако проектът се реализира на територията на областите Пловдив, Кърджали, Благоевград или Смолян, то той ще получи допълнителни 10 точки.

В случай, че логистичният център се построи някъде в областите Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен или Кюстендил, „наградата“ е 7 точки. Пет точки се дават за изграждане на съоръжението в Стара Загора, Шумен, Силистра, варна, Ловеч или Търговище.

Тези, които се заемат със създаването на логистичен център, трябва непременно да включат в разходите създаване на фотоволтаична инсталация, която трябва да обслужва енергийните нужди на центъра без излишъци, които да продава към енергийната мрежа в страната. Ако най-малко 20% от планираните разходи са именно за изграждане на слънчев парк, проектът ще получи допълнителни 10 точки.

Бюджетът по процедурата № BG-RRP-6.006 е 15 000 000 лв. без данък върху добавената стойност (ДДС) и разходи за невъзстановим ДДС на стойност до 3 000 000 лв.

Разходите за невъзстановимия ДДС представляват допустим разход по НПВУ и се финансират със средства от държавния бюджет.

Държавната помощ е в размер на 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от максималния размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.

Минималният размер на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции е  300 000 лв. Максималният размер е 2 346 960 лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно предложение за изпълнение на инвестиции, представено от един кандидат, е 1 173 480 лв.

Това означава, че по процедурата могат да бъдат финансирани най-много 13 предложения на групи и организации, които са подготвили проекти с максимална стойност на разходите. Точната сума дори е 12,78 проекта. Фактически, инвестицията ще е два пъти по-голяма от 15 млн. лв., тъй като помощта е в размер на 50%.

В указанията за кандидатстване се обръща внимание, че е възможно да се прехвърлят допълнителни средства към тази процедура, ако има незаявени или неусвоени средства по други процедури от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя на земеделски стопани или на групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните.

Земеделските стопани трябва да са регистрирани като такива по Наредба № 3 от 1999 г за стопанските години 2021/2022 и 2022/2023 г. Ако са юридически лица трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите следва да отговарят на условията за микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Групите и организациите са допустими, ако членовете на групата/организацията на производители са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. не по-късно от 30 септември 2022 г. Изискването не се прилага за земеделски стопани, които са приети като членове на групата/организацията на производители след 30 септември 2022 г.

(Агро Пловдив установи несъответствие в обявените срокове за регистрация. В таблицата за оценяване на проектите е посочена като крайна дата на регистрирани групи и организации 30 септември 2020 г. за участие в процедурата!)

По процедурата се подпомагат само дейности, свързани с подготовка на селскостопански продукти за продажба, които попадат в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“.

Продуктите от култури, попадащи в обхвата на сектор „Плодове и зеленчуци“, са посочени в таблицата по-долу:

КултуриОписание
Зеленчукови култури
1.Картофи, бататиКлубенови зеленчукови култури
2.Други кореноплодни културиКлубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
3.ДоматиПлодови зеленчукови култури
4.ПатладжанПлодови зеленчукови култури
5.КраставициПлодови зеленчукови култури
6.КорнишониПлодови зеленчукови култури
7.ТиквичкиПлодови зеленчукови култури
8.ДиниПлодови зеленчукови култури
9.ПъпешиПлодови зеленчукови култури
10.БамяПлодови зеленчукови култури
11.Градински фасул (зелен)Плодови зеленчукови култури
12.Градинска бакла (зелена)Плодови зеленчукови култури
13.Градински грах (зелен)Плодови зеленчукови култури
14.Други плодови зеленчукови културиПлодови зеленчукови култури
Листостъблени зеленчукови
15.Главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зелеЛистостъблени зеленчукови култури
16.КарфиолЛистостъблени зеленчукови култури
17.СалатаЛистостъблени зеленчукови култури
18.ЕндивияЛистостъблени зеленчукови култури
19.МарулиЛистостъблени зеленчукови култури
20.СпанакЛистостъблени зеленчукови култури
21.МагданозЛистостъблени зеленчукови култури
22.КопърЛистостъблени зеленчукови култури
23.Листно цвеклоЛистостъблени зеленчукови култури
24.КиселецЛистостъблени зеленчукови култури
25.ЛападЛистостъблени зеленчукови култури
26.АлабашЛистостъблени зеленчукови култури
27.Други листностеблени културиЛистостъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчуци
28.МорковиКореноплодни зеленчукови култури
29.Магданоз-кореновКореноплодни зеленчукови култури
30.ЦелинаКореноплодни зеленчукови култури
31.Салатно цвеклоКореноплодни зеленчукови култури
32.РепичкиКореноплодни зеленчукови култури
33.РяпаКореноплодни зеленчукови култури
34.ПащърнакКореноплодни зеленчукови култури
35.Други кореноплодни културиКореноплодни зеленчукови култури
Луковични зеленчукови
36.Лук (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
37.Чесън (зрял и зелен)Лукови зеленчукови култури
38.ПразЛукови зеленчукови култури
39.АрпаджикЛукови зеленчукови култури
40.Други луковични зеленчукови културиЛукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
41.ХрянМногогодишни зеленчукови култури
42.АспержиМногогодишни зеленчукови култури
43.Други многогодишни зеленчукови културиМногогодишни зеленчукови култури
Лозя
44.Десертни лозяТрайни насаждения
Семкови овощни култури
45.ЯбълкиСемкови овошни видове
46.КрушиСемкови овошни видове
47.ДюлиСемкови овошни видове
48.МушмулиСемкови овошни видове
49.Други овощни културиСемкови овошни видове
Костилкови овошни видове
50.Сливи/джанкиКостилкови овошни видове
51.Праскови/нектариниКостилкови овошни видове
52.Кайсии/зарзалиКостилкови овошни видове
53.ЧерешиКостилкови овошни видове
54.ВишниКостилкови овошни видове
55.Едроплоден дрянКостилкови овошни видове
Ядкови (черупкови) видове
56.ОрехиЯдкови (черупкови) видове
57.БадемиЯдкови (черупкови) видове
58.ЛешнициЯдкови (черупкови) видове
59.Други ядкови (черупкови) видовеЯдкови (черупкови) видове
Ягодоплодни видове
60.ЯгодиЯгодоплодни видове
61.МалиниЯгодоплодни видове
62.КъпиниЯгодоплодни видове
63.Френско грозде (бели и червени)Ягодоплодни видове
64.АронияЯгодоплодни видове
65.КасисЯгодоплодни видове
66.Бодливо гроздеЯгодоплодни видове
67.БоровинкиЯгодоплодни видове
68.СмокиниЯгодоплодни видове
69.Други ягодоплодни видовеЯгодоплодни видове
Култивирани гъби
70.Култивирани печуркиКултивирани гъби
71.Други култивирани гъбиКултивирани гъби

Предложенията за изпълнение на инвестиции се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към предложенията се прилагат документи за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 5 години; документ за ползване на имота за срок не по-малко от 5 години.

Допустими са:

Разходи за изграждане, ремонт и/или реконструкция на сгради и други недвижими активи, свързани със съхранение и/или подготовка на продукцията за продажба.

2. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, използвани за съхранение на продукцията.

3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, чието предназначение е свързано с подготовка на продукцията за продажба.

4. Разходи за закупуване на специализирани транспортни средства с технически допустима максимална маса не повече от 12 тона, включително хладилни такива, за превоз на продукцията, произвеждана от кандидата, както и машини използвани за вътрешно цехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на местата в които се съхранява и подготвя за продажба продукцията, предвидени са за извършване на специфични дейности в него и не са предназначени да се придвижват по пътищата (например: електокари, мотокари, газокари, товарачи).

5. Разходите за доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено потребление, вкл. необходимите съоръжения за съхранение на произведената електроенергия от слънчева енергия. 6. Разходи за оборудване, предназначено за складиране на продукцията, като например палетни колички, фолиращи машини, бокспалети, каси, щайги и др.

Критерии за оценка     

1.            Предложения за изпълнение на инвестиции, които ще се реализират на територията на административни области с по-голяма концентрация на земеделски стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“

                Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Благоевград, Пловдив, Кърджали, Смолян  10 т.

                                Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Пазарджик, Бургас, Хасково, Сливен, Кюстендил 7 т.

                                Инвестициите, включени в предложението на кандидата, ще се реализират на територията на една или няколко от следните административни области: Стара Загора, Шумен, Силистра, Варна, Ловеч, Търговище         5 т.

2.            Предложения за изпълнение на инвестиции, в които участват по-голям брой земеделски стопани

                Предложението за изпълнение на инвестиции е представено от група или организация на производители

                15 т.

3.            Предложения за изпълнение на инвестиции, представени от кандидати – земеделски стопани с история                 Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за следните стопански години  (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). В случай на кандидат група/организация на производители, групата/организацията е призната от министъра на земеделието и храните не по-късно от 30 септември 2020 г.                10 т.

4.            Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите по ПИИ                 Съотношението между заявената стойност на ПИИ и средноаритметичният размер на нетните приходи от продажба на продукция на кандидата от последните три завършени финансови години (2020, 2021 и 2022 г.) е:

• по-малко или равно на 2 – 10 точки;

• по-голямо от 2 и по-малко или равно на 3 – 9 точки;

• по-голямо от 3 и по-малко или равно на 4 – 8 точки;

• по-голямо от 4 и по-малко или равно на 5 – 7 точки;

• по-голямо от 5 и по-малко или равно на 6 – 6 точки;

• по-голямо от 6 и по-малко или равно на 7 – 5 точки;

• по-голямо от 7 и по-малко или равно на 8 – 4 точки;

• по-голямо от 8 и по-малко или равно на 9 – 3 точки;

• по-голямо от 9 и по-малко или равно на 10 – 1 точка.             10 т.

5.            Предложения за изпълнение на инвестиции с по-високо ниво на проектна готовност              За ПИИ са представени всички изискуеми документи, издадени от компетентните органи по околна среда по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ, както и разрешение за строеж/разрешение за поставяне (когато е приложимо за съответното ПИИ). Важно: условието се счита за изпълнено при предоставяне на всички изискуеми, съгласно инвестицията документи         5 т.

6.            ПИИ, включващи екологични инвестиции         Най-малко 20 % от одобрените за подпомагане разходи, включени в предложението за изпълнение на инвестиции са за доставка и монтаж на фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия за собствено потребление вкл. необходимите съоръжения за съхранение на произведената електроенергия от слънчева енергия. 10 т.

Максимален брой точки             60 т.

Leave a Comment