Проектът на заповед за увеличаване на бюджета по мярка 4.1 ще се обсъжда до 2 ноември

Проект на Заповед за увеличаване на бюджета по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с прием от 2021 г. е публикуван на страницата на МЗХ от вчера. До 2 ноември ще продължи общественото обсъждане, след което заповедта ще бъде обнароднава и новите бенефициенти ще могат да подпишат дововори с ДФ „Земеделие“.

Както вчера информира заместник-министър Таня Георгиева, новото увеличение на бюджета ще даде възможност да бъдат финансирани проекти, събрали до 35 точки, включително.

Когато приемът по подмярката стартира в края на 2021 г. бюджетът бе в размер на 431 997 104 лв.

С последното предложено увеличение той ще бъде 545 873 586,00 лева или с почти 114 млн. лв. повече.

Leave a Comment