Производителите на слънчоглед заявяват подпомагане по втората европейска помощ от 30 октомври

От 30 октомври до 10 ноември 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по втората схема за извънредна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед по Регламент 2023/1343 на ЕК от 30 юни 2023 г. Приемът е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Първата схема за подпомагане бе с бюджет от 32,760 млн. лв. За нея се кандидатстваше през август, а плащането бе в края на септември.

Подпомагане могат да получат земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ.

Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

До 31 декември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки.

Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 19 108 166,00 лв.

Заявлението за подпомагане е публикувано на сайта на ДФЗ в раздел Извънредни схеми за подпомагане.

Leave a Comment