Обсъждаме проект на регламент, който забранява вноса/износа на някои продукти, причинили обезлесяване

Европейските износители на мебели, кожа, едър рогат добитък трябва да декларират, че за производството им не се е налагала сеч след 31 декември 2020 г.

Заместник-министрите на земеделието и храните Александър Йоцев, доц. Деян Стратев и инж. Мирослав Маринов обсъдиха с делегация от САЩ предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на пазара на Съюза, както и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите, на среща в МЗХ. В делегацията са включени представители от Департамента по земеделие на САЩ и Постоянното представителство на САЩ към ЕС.

Регламентът предвижда при вноса и износа от Съюза на седем основни стоки, като кафе, какао, маслодайна палма, соя, едър рогат добитък, дървен материали каучук и редица техни производни продукти, напр. кожа, шоколад, мебели, операторите да предоставят декларация за надлежна проверка. Тя трябва да удостовери, че стоките и/или продуктите са били произведени върху земя, която не е била предмет на обезлесяване след 31 декември 2020 г, а за дървения материал – че неговият добив не е причинил деградация на горите след същата дата.

По време на срещата стана ясно, че относно Регламента първа задача на ръководството на МЗХ е до края на годината да бъдат определени компетентните органи и те да бъдат представени пред Европейската комисия. Все още се чакат указания от ЕК за прилагане на регламента, след което ще започне по-активен диалог с представителите на бизнеса. Предстои и разработване на критериите, според които ще се определя степента на риск на държавите и как ще се групират те. Предвид кратките срокове е възможно да се коментира известно отлагане на прилагането на Регламента.

Leave a Comment